Սևան ՀԷԿ -Կասկադի առաջին աստիճանը, որն իրականացնում է ջրի կուտակումը Սևանա լճից:
Այն ներառում է.

  • առափնյա ջրընդունիչ` հագեցած ձկների պաշտպանության համակարգով, ամփոփիչ ջրանցք,
  • երկրորդ աստիճանի ջրընդունիչ, որն անմիջականորեն ջուր է վերցնում կայանի համար,
  • ստորգետնյա տուրբինային ջրատար,
  • կայանի ստորգետնյա կառույց,
  • կողմնատար թունել,
  • բարձրացնող ենթակայան,
  • վերգետնյա ղեկավարման շենք

Առափնյա ջրի ընդունիչ կայանը, որը հագեցած է ձկների պաշտպանության համակարգով, իրենից ներկայացնում է երեք անցքերով, ձկները հավաքող երեք թունելով ջրի ընդունիչ սարք, որոնք միանում են ձկների հավաքման համակարգով, նորելուկ ձկների նետման թունելով: Առափնյա ջրի ընդունիչ կայանը ապահովում է Սևանա լճից ջրի արտահոսքը դեպի ՀԷԿ և նորելուկ ձկների անվնաս նետումը ետ դեպի լիճ, որն ունի մեծ բնապահպանական նշանակություն Սևանի համար: Ղեկավարող ջրանցքը գտնվում է Սևանա լճի հատակում, տեսակը` հողային:

II-րդ աստիճանի ջրի ընդունիչ կայանը ունի երկու առանձին ընդունիչ անցք, որոնք տեղակայված են միմյանցից 32մ հեռավորությամբ և փակված են երկու փեղկով: ՀԷԿ-ի առջև գտնվող ստորգետնյա ջրատար խողովակաշարը բաժանվում է չորս ճյուղի` ջուրը դեպի երկու խողովակները և ասեղնաձև փեղկերը տանելու համար:

ՀԷԿ-ի ստորգետնյա շենքը տեղակայված է 100,0մ խորությամբ և բաղկացած է 2 բլոկից` տուրբինային և ջրթող: Ջրահեռացման բլոկում տեղակայված են երկու ասեղաձև փեղկեր, որոնք հիդրոկայանի վթարային անջատման դեպքում ապահովում են անհրաժեշտ քանակի ջրի հոսքը հիդրոկայանի միջով: Շենքում տեղակայցած են երկու ագրեգատներ` շառավղաառանցքային տուրբիններով: Յուրաքանչյուր ագրեգատի նախագծային հզորությունը կազմում է 17,0 ՄՎտ, սակայն Սևանա լճի ջրի մակարդակի` 18,0մ իջնելու պատճառով յուրաքանչյուր հիդրոագրեգատի նախատեսված հզորություը կազմում է 12,0 ՄՎտ:

Կայանի շենքում կա նաև փոքր հիդրոագրեգատ (320կՎտ), որը թույլ է տալիս կայանի աշխատանքը վերսկսել վթարից հետո: Ստորին ավազանի կողմից տուրբինի բլոկին է սահմանակցվում կողմնատար խցիկը` անցնելով առանց ճնշման թունելի միջով,որի երկարությունը կազմում է 5,5կմ, որն անցնում է Հրազդան ՀԷԿ-ի ջրանցքով:

Լուսանկարներ

Առափնյա ջրի ընդունիչ կայանը, որը հագեցած է ձկների պաշտպանության համակարգով, իրենից ներկայացնում է երեք անցքերով, ձկները հավաքող երեք թունելով ջրի ընդունիչ սարք, որոնք միանում են ձկների հավաքման համակարգով, նորելուկ ձկների նետման թունելով: Առափնյա ջրի ընդունիչ կայանը ապահովում է Սևանա լճից ջրի արտահոսքը դեպի ՀԷԿ և նորելուկ ձկների անվնաս նետումը ետ դեպի լիճ, որն ունի մեծ բնապահպանական նշանակություն Սևանի համար: Ղեկավարող ջրանցքը գտնվում է Սևանա լճի հատակում, տեսակը` հողային:

II-րդ աստիճանի ջրի ընդունիչ կայանը ունի երկու առանձին ընդունիչ անցք, որոնք տեղակայված են միմյանցից 32մ հեռավորությամբ և փակված են երկու փեղկով: ՀԷԿ-ի առջև գտնվող ստորգետնյա ջրատար խողովակաշարը բաժանվում է չորս ճյուղի` ջուրը դեպի երկու խողովակները և ասեղնաձև փեղկերը տանելու համար: