Կոտայքի մարզ։ Արգել ՀԷԿ-ի շենքը

10.03.2021թ.

Կոտայքի մարզ։ Արգել ՀԷԿ-ի շենքը

10.03.2021թ.

Կոտայքի մարզ։ Արգել ՀԷԿ-ի շենքը

10.03.2021թ.

Կոտայքի մարզ։ Արգել ՀԷԿ-ի շենքը

10.03.2021թ.

Կոտայքի մարզ։ Արգել ՀԷԿ-ի շենքը

10.03.2021թ.

Կոտայքի մարզ։ Արգել ՀԷԿ-ի շենքը

10.03.2021թ.

Կոտայքի մարզ։ Արգել ՀԷԿ-ի շենքը

10.03.2021թ.
34.8 կմ թունելներ, 30.7 կմ բաց դերիվացիոն ջրանցքներ
Հիդրոկայանների ամենախոշոր կասկադը Հայաստանում
540 ՄՎտ առկա դրվածքային հզորություն
Ավելի քան 85 տարի լուսավորում ենք մեր երկիրը
Ավելի քան 65 կմ դերիվացիա
Ավելի քան 71 միլիարդ կՎտժ արտադրված էլեկտրաէներգիա

Մեր առաքելությունը

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ընկերության առաքելությունը երկրի էլեկտրաէներգետիկական համակարգում կայուն և վստահելի վերականգնվող էներգիայի արտադրողի դերի ամրապնդումն է, Հայաստանի ամբողջ էներգետիկ համակարգի համար ունեցած կարևոր դերի ամրապնդումը և լավագույնս իրականացումը։

Մեր տեսլականը

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ընկերությունը նպատակ ունի կարճաժամկետ հատվածում դառնալ որակի կառավարման, բնապահպանական, աշխատանքի անվտանգության և այլ ոլորտներում առաջնորդվել միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներով, ապահովել ջրային ռեսուրսների օգտագործման և արտադրության բարձր արդյունավետություն, ապահովելով էլեկտրական էներգիայի արտադրության ծավալների աճ։

Մեր արժեքները

Մեր արժեքները միտված են մեր գործունեության ոլորտին առնչվող բազմաթիվ շահառուների շահերի մեկտեղմանը և, արդյունքում, հանրային ընդհանուր գերակա շահի արդյունավետ բավարարմանը։ Մեր բաժնետերերի և գործընկերների վստահությունը հիմնված է երկրի համար կարևոր նշանակության հարցերին մեր պատասխանատու և մասնագիտացված մոտեցումների վրա։

Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը տնօրինում և կառավարում է Սևան-Հրազդան կասկադի ակտիվները։ Ընկերությունը 2020 թվականին ձեռք է բերվել Տաշիր ընկերությունների խմբին պատկանող «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպության (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ կողմից։ Այս գործարքը նոր հեռանկարներ է բացել ընկերության առջև, հաշվի առնելով Տաշիր ընկերությունների խմբի ակտիվ ներգրավվածությունը Հայաստանի էներգետիկ համակարգում, նախադրյալներ ստեղծելով Կակսադի ակտիվների անհրաժեշտ վերազինման համար ավելի մեծամասշտաբ ներդրումային ծրագրերի իրականացման, էներգետիկ համակարգի հետ ավելի խորը և ներդաշնակ ինտեգրացման համար։

Սևան-Հրազդան կասկադը բաղկացած է 7 հիդրոէլեկտրակայաններից՝ Սևան ՀԷԿ, Հրազդան ՀԷԿ, Արգել ՀԷԿ, Արզնի ՀԷԿ, Քանաքեռ ՀԷԿ, Երևէն-1 ՀԷԿ և Երևան-3 ՀԷԿ։ Իր ընդհանուր 561 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ այն ամենախոշորն է Հայաստանում։ Կակսադի հիդրոելեկտրակայանները կառուցվել են 1937-1962թթ. ընթացքում և ցայսօր հանդիսանում են Հայաստանի էներգետիկ համակարգի համար կարևորագույն նշանակության արտադրողներ։

 

Production by stations

Sevan HPP
Hrazdan HPP
Argel HPP
Arzni HPP
Qanaqer HPP
Yerevan-1 HPP
Yerevan-3 HPP

Useful general delivery


Historical production volumes

Ինչպես ենք աշխատում

2003թ մայիսի 8-ին «Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա» ՓԲԸ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և դարձել «Ինտեր ՌԱՕ ԵԷՍ» ընկերությանը պատկանող առաջին արտադրող ընկերությունը: 2003թ. Հուլիսի 17-ին, որպես սեփականություն, կազմակերպությանն է փոխանցվել “Սևան-Հրազդան Կասկադ” ՓԲԸ, իսկ 2011թ. մարտի 24-ին “ՌուսՀիդրո” ԲԲԸ` արտասահմանյան ակտիվների ձեռքբերման և զարգացման ռազմավարության համաձայն, ձեռք է բերել «ՄԷԿ» ՓԲԸ բաժնետոմսերը:

«ՄԷԿ» ՓԲԸ հանդիսանում է Հայաստանում էլեկտրաէներգիա արտադրող հիմնական ընկերություններից: «ՄԷԿ» ՓԲԸ ներառում է Սևան-Հրազդան կասկադի յոթ ՀԷԿ-երը, որոնք տեղակայված են Հրազդան գետի վրա ՀՀ-ում: Կայաններն օգտագործում են Հրազդան գետի բնական հոսքը, ինչպես նաև ոռոգման ջրի արտահոսքը Սևանա լճից: Կասկադի բոլոր ՀԷԿ-երը գտնվում են աշխատանքային վիճակում: Տեղակայված հզորությունը 561 մՎտ է, իսկ արտադրական եւ տեխնոլոգիական ներուժը `500 մլն կՎտժ, ինչը կազմում է ՀՀ-ում օգտագործվող էներգիայի մոտ 10%-ը: Ընկերության ՀԷԿ-ի վրա գործում են էներգոհամակարգի ինչպես նաև վթարային պահուստի ամենօրյա կարգավորումների համակարգ: Ջրի օգտագործումը Սևանա լճից և Հրազդան գետից (բացի էլեկտրաէներգիայի արտադրությունից), թույլ է տալիս ոռոգել Հայաստանի գյուղատնտեսական հողատարածքների 70%-ը, ինչպես նաև ապահովել արդյունաբերական ջրամատակարարումը քաղաքներին: Սևանա լճից ոռոգման և էներգետիկ արտահոսքերը ամեն տարի երաշխավորում են տարեկան 400,0-700,0 մլն կՎտ ոռոգում և արտադրություն կասկադում:

Իր հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից ընկերությունը վարել և վարում է վերակառուցման, Կասկադի կայանի տեխնիկական վերազինման քաղաքական ություն` բարելավելով աշխատանքային և վճարման պայմանները: Չափազանց կարճ ժամանակահատվածում (2004թ. ընթացքում) կառուցվել է ընկերության նոր գրասենյակը, որը համապատասխանում է ժամանակակից ստանդարտներին: Ընկերության ինժեներա-տեխնիկական կազմը ամբողջովին կազմված է “Սևան-Հրազդան Կասկադ” ՓԲԸ աշխատակիցներից, ովքեր ունեն բազմամյա փորձ Հայաստանի և Ռուսաստանի էներգոհամակարգում:

2003թ մայիսի 8-ին «Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա» ՓԲԸ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և դարձել «Ինտեր ՌԱՕ ԵԷՍ» ընկերությանը պատկանող առաջին արտադրող ընկերությունը: 2003թ. Հուլիսի 17-ին, որպես սեփականություն, կազմակերպությանն է փոխանցվել “Սևան-Հրազդան Կասկադ” ՓԲԸ, իսկ 2011թ. մարտի 24-ին “ՌուսՀիդրո” ԲԲԸ` արտասահմանյան ակտիվների ձեռքբերման և զարգացման ռազմավարության համաձայն, ձեռք է բերել «ՄԷԿ» ՓԲԸ բաժնետոմսերը:

«ՄԷԿ» ՓԲԸ հանդիսանում է Հայաստանում էլեկտրաէներգիա արտադրող հիմնական ընկերություններից: «ՄԷԿ» ՓԲԸ ներառում է Սևան-Հրազդան կասկադի յոթ ՀԷԿ-երը, որոնք տեղակայված են Հրազդան գետի վրա ՀՀ-ում: Կայաններն օգտագործում են։

2003թ մայիսի 8-ին «Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա» ՓԲԸ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և դարձել «Ինտեր ՌԱՕ ԵԷՍ» ընկերությանը պատկանող առաջին արտադրող ընկերությունը: 2003թ. Հուլիսի 17-ին, որպես սեփականություն, կազմակերպությանն

  • Ջրի օգտագործումը Սևանա լճից
  • էներգետիկ արտահոսքերը ամեն տարի երաշխավորում են
  • Կասկադի կայանի տեխնիկական վերազին

Ընկերությունը մասնակցել է այլ հանրապետություններում իրականացվող վերականգնողական աշխատանքներին, նաև իրականացնում է տեխնիկական-տնտեսագիտական աուդիտ տրամադրելով:

Սևանա լիճ Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա Սևան - Հրազդան Կասկադ Դերիվացիոն թունելների ընդհանուր երկարությունը 31,2 կմ Դերիվացիոն ջրանցքների ընդհանուր երկարությունը 29,4 կմ Երևան Հրազդան գետ Հրազդան գետ Հրազդան գետ Ախպարայի ջրամբար Կոտայք Արագածոտն Գեղարքունիք Արմավիր Արարատ Երևան-3 ՀԷԿ 7 7. Երեւան-3 ՀԷԿ Կառուցման տարին՝ 1960 Տուրբինները՝1 x 5ՄՎտ Դրվածքային / առկա հզորություն՝ 5ՄՎտ Տարեկան արտադրություն՝ 4.3ԳՎտժ (ընդհանուրի 0.8%) Ջրի նախագծային հոսք՝ 16.6մ 3 h = 37մ Շահագործումը՝ միայն ոչ ոռոգման սեզոններին Երևան-1 ՀԷԿ 6 6. Երեւան-1 ՀԷԿ Կառուցման տարին՝ 1962 Տուրբինները՝ 2 x 22ՄՎտ Դրվածքային / >առկա հզորություն՝ 44ՄՎտ Տարեկան արտադրություն՝ 41.3ԳՎտժ (ընդհանուրի 8.1%) Ջրի նախագծային հոսք՝ 60մ 3 h = 87մ Շահագործումը՝ ամբողջ տարին Քանաքեռ ՀԷԿ 5 5. Քանաքեռ ՀԷԿ Կառուցման տարին՝ 1936 Տուրբինները՝ 4 x 12.5ՄՎտ + 2 x 26ՄՎտ Դրվածքային / առկա հզորություն՝ 102ՄՎտ / 99.2ՄՎտ Տարեկան արտադրություն՝ 104.6ԳՎտժ (ընդհանուրի 20.5%) Ջրի նախագծային հոսք` 60մ 3 h = 169մ Շահագործումը՝ամբողջ տարին Արզնի ՀԷԿ 4 4. Արզնի ՀԷԿ Կառուցման տարին՝ 1956 Տուրբինները՝ 3 x 23․52>ՄՎտ Դրվածքային / առկա հզորություն՝ 70.56ՄՎտ Տարեկան արտադրություն՝ 69.8ԳՎտժ (ընդհանուրի 13.7%) Ջրի նախագծային հոսք՝ 70մ 3 h = 118մ Շահագործումը՝ ամբողջ տարին Արգել ՀԷԿ 3 3. Արգել ՀԷԿ Կառուցման տարին՝ 1959 Տուրբինները՝ 4 x 56ՄՎտ Դրվածքային / առկա հզորություն՝ 224ՄՎտ Տարեկան արտադրություն՝ 210.6ԳՎտժ (ընդհանուրի 41.2%) Ջրի նախագծային հոսք՝ 70մ 3 h = 285մ Շահագործումը՝ ամբողջ տարին Հրազդան ՀԷԿ 2 2. Հրազդան ՀԷԿ Կառուցման տարին՝ 1959 Տուրբինները՝ 2 x 40.8ՄՎտ Դրվածքային / առկա հզորություն՝ 81․6ՄՎտ Տարեկան արտադրություն՝ 58.9ԳՎտժ (ընդհանուրի 11․5%) Ջրի նախագծային հոսք՝ 65մ 3 h = 137մ Շահագործումը՝ միայն ոռոգման սեզոններին Սևան ՀԷԿ 1 1. Սևան ՀԷԿ Կառուցման տարին՝ 1949 Տուրբինները՝ 2 x 16․96 ՄՎտ Դրվածքային / առկա հզորություն` 33.92 ՄՎտ / 24 ՄՎտ Տարեկան արտադրություն՝ 21.5 ԳՎտժ (ընդհանուրի 4․2%) Ջրի նախագծային հոսք՝ 70մ 3 h = 42.5մ (կառուցվել է h=60.3մ համար) Կայանը՝ ստորգետնյա Շահագործումը՝ միայն ոռոգման սեզոններին
What is Lorem Ipsum? 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

31-03-2021
What is Lorem Ipsum? 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

30-03-2021
What is Lorem Ipsum? 1

05-04-2011