Արտադրությունն ըստ կայանների (ԳՎտժ) / 2022թ

Ամիս Սևան ՀԷԿ Հրազդան ՀԷԿ Արգել ՀԷԿ Արզնի ՀԷԿ Քանաքեռ ՀԷԿ Երևան-1 ՀԷԿ Երևան-3 ՀԷԿ Ընդհանուր
Հունվար     3.08 2.81 4.57 3.07 0.92 14.44
Փետրվար                
Մարտ                
Ապրիլ                
Մայիս                
Հունիս                
Հուլիս                
Օգոստոս                
Սեպտեմբեր                
Հոկտեմբեր                
Նոյեմբեր                
Դեկտեմբեր                
ԸՆԴԱՄԵՆԸ     3.08 2.81 4.57 3.07 0.92 14.44