Արտադրությունն ըստ կայանների (ԳՎտժ) / 2019թ

Ամիս Սևան ՀԷԿ Հրազդան ՀԷԿ Արգել ՀԷԿ Արզնի ՀԷԿ Քանաքեռ ՀԷԿ Երևան-1 ՀԷԿ Երևան-3 ՀԷԿ Ընդհանուր
Հունվար     3.62 3.63 5.249 3.53 1.22 17.25
Փետրվար     1.27 3.13 4.41 3.04 0.99 12.83
Մարտ     4.78 3.60 5.11 4.03 0.04 17.56
Ապրիլ     16.85 10.96 15.69 8.87 0.33 52.69
Մայիս     53.10 17.28 25.67 13.31   109.36
Հունիս 2.11 7.53 23.05 4.96 6.24 2.742   46.64
Հուլիս 3.60 12.39 28.38 4.88 6.11 2.795   58.15
Օգոստոս 4.72 15.60 26.51 4.43 5.41 2.643   59.30
Սեպտեմբեր 0.92 3.23 7.61 1.56 2.01 0.648   15.98
Հոկտեմբեր 0.24 0.67 3.65 0.18 0.18 0.027   4.95
Նոյեմբեր 0.01 0.04 3.08 2.03 3.10 1.824 0.22 10.30
Դեկտեմբեր     4.71 4.08 5.84 3.929 0.72 19.28
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11.60 39.46 176.59 60.72 85.02 47.40 3.50 424.28