Արտադրությունն ըստ կայանների (ԳՎտժ) / 2016թ

Ամիս Սևան ՀԷԿ Հրազդան ՀԷԿ Արգել ՀԷԿ Արզնի ՀԷԿ Քանաքեռ ՀԷԿ Երևան-1 ՀԷԿ Երևան-3 ՀԷԿ Ընդհանուր
Հունվար     3.26 3.70 5.52 3.43 0.73 16.65
Փետրվար     6.19 5.00 7.34 4.23 0.83 23.59
Մարտ     11.72 8.46 10.64 0.02 0.80 31.65
Ապրիլ     27.15 9.58 13.81     50.54
Մայիս     26.92 7.24 10.75     44.91
Հունիս 2.45 7.90 26.06 4.90 7.27     48.56
Հուլիս 6.82 18.93 36.69 6.91 7.87     77.22
Օգոստոս 5.80 15.63 36.55 6.18 5.97     70.13
Սեպտեմբեր 0.70 2.24 4.30 1.96 2.30     11.50
Հոկտեմբեր     2.69 0.54 0.54     3.77
Նոյեմբեր     5.28 3.97 5.93   0.216 15.40
Դեկտեմբեր     3.32 2.53 4.81   0.907 11.56
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15.76 44.70 190.14 60.96 82.74 7.68 3.49 405.46