Արտադրությունն ըստ կայանների (ԳՎտժ) / 2008թ

Ամիս Սևան ՀԷԿ Հրազդան ՀԷԿ Արգել ՀԷԿ Արզնի ՀԷԿ Քանաքեռ ՀԷԿ Երևան-1 ՀԷԿ Երևան-3 ՀԷԿ Ընդհանուր
Հունվար     3.85 3.78 6.89 2.34 1.34 18.20
Փետրվար     3.34 3.43 6.36 2.18 1.32 16.63
Մարտ     15.75 8.15 14.3 7.03 2.1 47.33
Ապրիլ 0.88 2.93 28.66 9.01 13.01 5.74 0.77 60.99
Մայիս 4.77 13.22 42.86 9.76 13.68 2.97 0 87.26
Հունիս 6.39 17.73 39.75 7.8 10.42 4.18   86.27
Հուլիս 7.19 18.98 32.56 4.79 5.96 1.91   71.39
Օգոստոս 8.13 22.11 36.42 5.98 7.53 2.54   82.72
Սեպտեմբեր 4.29 11.86 20.95 5.72 8.1 2.88   53.80
Հոկտեմբեր 0.28 0.71 4.76 1.95 3.77 0.5   11.97
Նոյեմբեր 0.92 2.45 9.02 4.38 7.28 0 0.59 24.64
Դեկտեմբեր     4.01 3.68 6.47 0 1.27 15.43
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 32.85 89.99 241.93 68.43 03.77 32.27 7.39 576.63