Տուրբինների կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարում

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր`2021-02-17

Արզնի ՀԷԿ-ի թիվ 1-3 տուրբինների վերին և ստորին կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարման առաջարկների բաց հարցում

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված