Սարքավորումների փոխարինման մրցույթ

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր`2021-02-17

ՄԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների փոխարինում

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված