Առաջարկի բաց հարցում հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական և ռելեական պաշտպանության սարքավորումների փոխարինման

հայտարարման օր` 2023-07-13

ավարտի օր`2023-07-27

Առաջարկի բաց հարցման հրավեր «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական և ռելեական պաշտպանության սարքավորումների փոխարինման

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված