2023 թ. Մայիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-05-01

ավարտի օր`2024-05-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի D-200/95 տիպի

պոմպերի գործարանային պայմաններում նո-րոգման, տեղափոխման և տեղադրման  

աշխատանքների կատարման

2023-ԳՏՏ/ԳԲ-19 5/8/2023 5/15/2023 4 355 936.26  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր կապալի 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-20 5/17/2023 5/24/2023 48 760 729.79   ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարման և տեղադրման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-18 5/18/2023 25.05.2023 3 894 000   ներառյալ ԱԱՀ «ՍՕՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» ՍՊԸ
4 Պայմանագիր  «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի հակակորոզիոն ներկման  աշխատանքների կատարման
 
2023-ԳՏՏ/ԱԽ-10 5/22/2023 29.05.2023 34 256 908 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր էլեկտրական սարքավորումների մատակարարման` մոնտաժման աշխատանքների կատարմամբ 2023-ԳՄՎ-04 5/31/2023 30.05.2023 9 083 294.10  ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ