2023 թ. Ապրիլին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-04-01

ավարտի օր`2024-04-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր կապալի 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-16 4/6/2023 13.04.2023 19 254 220  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի №1 հիդրո-ագրեգատի իմպուլսային խողովակների ապամոնտաժ-ման և նորով փոխարինման  աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-17 4/6/2023 13.04.2023 2 771 281.62 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «Արզնի» ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր բարձրությունից քարաթափ-ման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցան-ցապատման և վերանորոգման   աշխատանքների կատարման
 
2023-ԳՏՏ/ԱԽ-09 4/20/2023 21.04.2023 1 845 290 ԱՁ Միքայել Բադալյան
4 Պայմանագիր մատակարարման_կուտակիչ մարտկոց 2023-ԳՄՎ-03 4/28/2023 04.05.2023 37 562 400  ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ