2023 թ. Մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-03-01

ավարտի օր`2024-03-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-11 3/1/2023            01.03.2023 100 000  յուրաքանչյուր ամիս ԱՁ Մխիթար Մատինյան
2 Պայմանագիր մատակարարման 2023-ԳՄՎ-01 3/3/2023            10.03.2023 15 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՎԷՆԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-1» ՀԷԿ-ի ադմի-նիստրատիվ շենքի, գրասենյակի առաջին  հարկի, պահակակետի և ՓԲՍ-ի կիսահարկի հատակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-04 3/6/2023           13.03.2023 11 102 085   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի №1 դերիվացիոն ջրանցքի նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-05 3/6/2023             13.03.2023 7 560 002  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր առողջության կամավոր ապահովագրության 2023-ԱԿՎ-03 3/10/2023            14.03.2023 38 430 000 «ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ
6 Պայմանագիր մատակարարման_կոմպրեսորներ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-14 3/13/2023 17.03.2023 58 560 000 ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր մատակարարման_պոմպ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-15 3/13/2023 17.03.2023 20 700 000 ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի № 1 և № 2 դերիվացիոն ջրանցքների նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-06 3/16/2023 22.03.2023 10 275 059  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Վարչական շենքի ճակատների դեկորատիվ ներկման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-07 3/16/2023 22.03.2023 28 447 462 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
10 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարման և տեղադրման 2023-ՆԱՎ-01 3/22/2023 27.03.2023 6 500 000 «Դելտա Սեքյուրիթի» ՍՊԸ
             
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի մաքրման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-08 3/27/2023 31.03.2023 5 649 070   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
12 Պայմանագիր մատակարարման 2023-ԳՄՎ-02 3/28/2023 31.03.2023 2 002 000    ներառյալ ԱԱՀ «Ավտոշեմ» ՍՊԸ
13 Պայմանագիր իրավաբանական ծառայությունների մատուցման  2023-ԻԾ-01 3/31/2023 06.04.2023 18 000 000 «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
14 Պայմանագիր աուդիտորական ծառայությունների մատուցման GFS-2023-017 2023-ՀՀՎ-01 3/31/2023 07.04.2023 10 000 000  առանց ԱԱՀ «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ