2023 թ. Փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-02-01

ավարտի օր`2024-02-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-05 1/31/2023               07.02.2023 3 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՊՈԺՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի ճնշումա-յին ավազանի բանվորական և շանդորային փականների ուղղորդող ակոսների ծածկի թիթեղների պատրաստման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-06 2/6/2023 10.02.2023 7 524 395.06 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-02 2/13/2023              15.02.2023 5 500 000 «ԳԵՈԳՐԱՖ» ՍՊԸ
4 "ՄԷԿ" ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրոկայանի ձկնապաշտպան կառույցի 160 կ ՎԱ, 10/0.4կՎ ՍԿ-1  ԼՏԵ-ի վերականգման աշխատանքների վերաբերյալ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-07 2/13/2023                17.02.2023 1,351,479 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի N2 հիդրոագրեգատի սպիրալաձև խցից ջրի դատարկման համար մետաղական խողովակի և «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի N1, N2 ինժեկտորների անխափան աշխատանքի համար նորոգման և փոխարինման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-08 2/13/2023             17.02.2023 4,892,900.94 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի կամրջակային կռունկի վերանորոգման արդիականացման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-09 2/13/2023   17.02.2023 6,498,348.61 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի N2 հիդրոագրեգատի ռադիատորների, հովացուցիչների, հովացման խողովակների փոխպրինման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-10 2/13/2023   17.02.2023 11,190,174.57 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի սանհանգույցների, անցուղիների նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-03 2/21/2023 27.02.2023 14 611 480        ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի յուղահովացուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-13 2/27/2023 03.03.2023  5 414 550.12     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ