2023 թ. Հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-03-01

ավարտի օր`2024-03-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Կապալի պայմանագիր 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-01 1/3/2023                11.01.2023 45 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի ճնշու-մային ավազանի ստորին հատվածի գերանափա-կանի պատրաստման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-03 1/16/2023 20.01.2023 5 813 981.81 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի թիվ 1 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-04 1/16/2023               20.01.2023 31 394 248.02 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի շենքի մեքենայական սրահի հարդարման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-01 1/27/2023              02.02.2023 29 713 484    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ