2022 թ. նոյեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-11-01

ավարտի օր`2023-11-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր կապալի 2022-ԳԲ-38 11/1/2022                03.11.2022 17 504 608.8 ներառյալ ԱԱՀ  «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի № 2 հիդրոագրեգատի 2 հատ յուղահովացուցիչների և 8 հատ օդահովացուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-39 11/4/2022 09.11.2022 9 558 325.03  ներառյալ ԱԱՀ     «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի մեքենայական սրահի մետաղական պատուհանների փոխարինման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-27 11/8/2022               11.11.2022 6 359 006      ներառյալ ԱԱՀ     «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ »ՓԲԸ  ծառայությունների վճարովի  մատուցման 2022-ԱԽ-28 11/10/2022                15.11.2022 4 065 600   ներառյալ ԱԱՀ    «ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ
5 Պայմանագիր արտահագուստի մատակարարման 2022-ՄՊ-05 11/14/2022                 16.11.2022 14 426 400     ներառյալ ԱԱՀ «ՏՈՍՊ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
6 Պայմանագիր յուղի մատակարարման 2022-ՄՊ-06 11/28/2022 02.12.2022 39 908 408     ներառյալ ԱԱՀ «ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2022-ԳԲ-41 11/25/2022 02.12.2022 12.717,80 EUR Voith Hydro GmbH & Co. KG

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ