2022 թ. հոկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-10-01

ավարտի օր`2023-10-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-22 10/4/2022 11.10.2022  30 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-23 10/4/2022 11.10.2022 20 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-24 10/4/2022 11.10.2022 10 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցների գազաբալոնների փոխարինման և փորձարկման աշխատանքների կատարման 2022-ՄՊ-04 10/13/2022 18.10.2022 2 033 930   «Տեխնոգազ» ՍՊԸ
5 Պայմանագիր կապալի 2022-ԱԽ-26 10/24/2022 31.10.2022 5 000 000 չգերազանցող «Երևանի հրշեջ անվտանգություն» ՍՊԸ 

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ