2022 թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-09-01

ավարտի օր`2023-09-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի մեքենայական սրահի հարդարման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-20 9/6/2022 08.09.2022 26 241 150  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի շինությունների նորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-21 9/9/2022 13.09.2022 10 109 776  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Կապալի պայմանագիր 2022-ԱՍ-08 9/20/2022 27.09.2022 10 000 000 Ա/Ձ Հայկ Թումանյան
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-1» ՀԷԿ-ի № 18 բջիջի 6 կՎ լարման 1250Ա հոսանքի ռեակտորի 6 կՎ լարման 600Ա հոսանքի ռեակտորով փոխարինման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-35 9/27/2022 30.09.2022 1 647 638.10    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» ՀԷԿ-ի 5 մՎտ հզորության գեներատորի 6 կՎ անջատիչի փոխարինման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-36 9/27/2022 30.09.2022 3 243 730.89     ներառյալ ԱԱՀ  «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոէլեկտրակայանների համար դետալների պատրաստման և մեխանիկական մշակման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-37 9/30/2022 07.10.2022 14 660 323.85      ներառյալ ԱԱՀ     «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված