2022 թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-08-01

ավարտի օր`2023-08-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարերի հակակորոզիոն ներկման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-17 8/11/2022             18.08.2022   35 159 650  ներառյալ ԱԱՀ   «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-3 ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարերի հակակորոզիոն ներկման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-18 8/11/2022             18.08.2022 8 729 920     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի ստոր-գետնյա պորտալի նորոգման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-19 8/11/2022             18.08.2022 5 749 496      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված