2022 թ. հուլիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-07-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր իրավաբանական ծառայությունների մատուցման ԻԾ-02 7/1/2022             01.07.2022          13 500 000    «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «Արզնի» ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր բարձրությունից քարաթափ-ման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցանցապատման և վերանորոգման, ամբարձիչ հորանի զննման աշխատանքների կատարման ԱԽ-16 7/1/2022 04.07.2022 1 845 290  ներառյալ ԱԱՀ ԱՁ Միքայել Բադալյան
3 Պայմանագիր առուվաճառքի ԳՀ-03-2022 7/8/2022 11.07.2022 1 925 000      ներառյալ ԱԱՀ «ԴիՋի Թեքնոլըջի» ՍՊԸ
4 Պայմանագիր մատակարարման ԳԲ-31-2022 7/8/2022 14.07.2022 5 800 000     ներառյալ ԱԱՀ «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-1» ՀԷԿ-ում կոմպրեսորի տեղադրման և մոնտաժման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-33 7/25/2022 26.07.2022 2 692 680.67 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված