2022 թ. հունիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-06-01

ավարտի օր`2023-06-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-21 6/7/2022             10.06.2022           1 536 300 «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի պաշտպանության փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-16 6/10/2022 14.06.2022 248 274 000  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի արագության կարգավորիչների ժամանակակից թվայիններով փոխարինման աշխատանքների կատարման ԳԲ-17 6/10/2022 14.06.2022 386 214 000 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի պաշտպանության փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-18 6/10/2022 14.06.2022 248 274 000  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №3 հիդրոգեներատորի գրգռման համակարգի փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-19 6/10/2022 14.06.2022 265 344 000   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №2 հիդրոգեներատորի գրգռման համակարգի փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-20 6/10/2022 14.06.2022 265 344 000   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-03 6/14/2022 14.06.2022 36 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի №4 հիդրոագրեգատի գնդային փականի վերականգնման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-22 6/16/2022 20.06.2022 40 756 567.14  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №1 հիդրո-ագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-23 6/16/2022 20.06.2022 41 983 367.13 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-1 ՀԷԿ-ի №2 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-24 6/16/2022 20.06.2022 24 419 730.64 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-1 ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-25 6/16/2022 20.06.2022 24 419 730.64 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
12 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-3 ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-26 6/16/2022 20.06.2022 13 366 763.07 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
13 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալ-ների վերականգնման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-27 6/16/2022 20.06.2022 18 665 187.43 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
14 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի №1 2հատ յուղահովացուցիչների և 8 հատ օդահովա-ցուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-28 6/16/2022 20.06.2022 9 558 325.03 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
15 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ ՀԷԿ-ի №5 հիդրոագրեգատի  նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-29 6/16/2022 20.06.2022 21 966 326.41 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
16 Պայմանագիր հոսքաչափ-հաշվիչների մատակարար-ման և տեղադրման աշխատանքների կատարման ԳԲ-30 6/28/2022 28.06.2022 18 090 000   ներառյալ ԱԱՀ «Լոկատոր» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված