Առաջարկի բաց հարցում հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, Էլեկտրատեխնիկական և ռելեական պաշտպանության սարքավորումների փոխարինման

հայտարարման օր` 2022-05-16

ավարտի օր`2022-05-30

«ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, Էլեկտրատեխնիկական և ռելեական պաշտպանության սարքավորումների փոխարինման:

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված