2022 թ. մայիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-05-01

ավարտի օր`2023-05-01

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր մատակարարման ԳԲ-10 5/10/2022 11.05.2022 6 600 000 «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր մատակարարման ԳԲ-12 5/16/2022 16.05.2022 5 472 000  ներառյալ ԱԱՀ «Ինս էլեկտրո» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ ՀԷԿ-ի կայանային հանգույցի շենքերի և շինությունների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-09 5/11/2022 5/18/2022 17 649 599   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել համայնքում Երևանյան 42 հասցեում գտնվող ավտոտնտեսություն պահակակետի նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-10 5/11/2022 5/18/2022 6 831 877  ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-3 ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի քայքայված հենապատի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-11 5/11/2022 5/18/2022 8 181 837  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր "ՄԷԿ" ՓԲԸ "Արգել" ՀԷԿ-ի գլխավոր մուտքերի և կառավարման վահանակի սենյակի ալյումինե դռների տեղադրման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-12 24.05.2022 30.05..2022 1 262 470 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր ՄԷԿ" ՓԲԸ "Արգել" ՀԷԿ-ի աշխատասենյակների հին դռների վերականգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-13 24.05.2022 30.05..2022 2 812 329 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
8 Պայմանագիր "ՄԷԿ" ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի բաց բաշխիչ ենթակայանի տարածքի հիմքերի նորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-14 24.05.2022 30.05..2022 8 496 756 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Պայմանագիր "ՄԷԿ" ՓԲԸ "Արգել" ՀԷԿ-ի շենքի աշխատասենյակների, աստիճանավանդակի, մոնտաժային հրապարակի հարդարման և փակ բաշխիչ սարքավորման վնասված պատերի վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-15 24.05.2022 30.05..2022 24 698 810  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված