2022 թ. ապրիլին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-04-01

ավարտի օր`2023-04-01

                                                          Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ   Պայմանագրի գին                   Կոնտրագենտ 
1 Պայմանագիր իրավաբանական ծառայությունների մատուցման         ԻԾ-01    4/1/2022 01.04.2022 12 000 000  «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-06 4/1/2022 06.04.2022 1 260 000 Նոր Հաճնի համայնքապետարան
3 Պայմանագիր Սևան ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի սկավառակային փականի նորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-08 4/28/2022 28.04.2022 33 776 278.42 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ՍՄ-02 4/22/2022 28.04.2022 1 380 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ԲԵՍԹ ԲԱՅ ԱՐՄ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր № ՄԷԿ-2704 ԱԽ-08 4/29/2022 05.05.2022 750 000 ՌԴ ռուբլի «ՍԿԲ-իՆԺԻՆԻՐԻՆԳ» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված