2022 թ. մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-03-01

ավարտի օր`2023-03-01

                                                          Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ   Պայմանագրի գին                   Կոնտրագենտ 
1 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցների վարձակալության` դրա կառավարման և տեխնիկական շահագործման ծառայությունների մատուցմամբ         ՄՊ-03 3/7/2022 11.03.2022 30 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տեխշին գրուպ» ՍՊԸ
2 Մատակարարման պայմանագիր ԱԽ-07 3/10/2022 16.03.2022 15 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՎԷՆԻ Մարկետինգ» ՍՊԸ
3 Առողջության կամավոր ապահովագրության պայմանագիր ԳԽ-01 3/10/2022 16.03.2022 34 860 000 "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
4 Պայմանագիր պորտլանդցեմենտի առուվաճառքի մասին ԱԽ-06 3/10/2022 17.03.2022 15 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-01 3/24/2022 28.03.2022 12 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՖԼԵՇ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված