Առաջարկի բաց հարցում մեքենա-մեխանիզմների կառավարման և տեխնիկական շահագործման հետ կապված ծառայությունների մատուցման

հայտարարման օր` 2022-02-25

ավարտի օր`2022-03-14

«ՄԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոտրանսպորտի և մեքենա-մեխանիզմների կառավարման և տեխնիկական շահագործման հետ կապված ծառայությունների մատուցում:
Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված