Առաջարկի բաց հարցում ջրաչափերի տեղադրման

հայտարարման օր` 2022-02-25

ավարտի օր`2022-03-04

Առաջարկի բաց հարցում՝ «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոէլկտրակայանների ճնշումային խողովակների վրա ջրաչափերի տեղադրման
Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված