2022 թ. փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-02-01

ավարտի օր`2023-02-01

                                                          Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ   Կոնտրագենտ 
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի շենքի մեքենայական սրահի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

ԱԽ01

2/9/2022 2/15/2022 «Ինտեկո էներգո» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրա-կայանի ստորգետնյա շենքի հորիզոնական սրահի նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ02 2/9/2022 2/15/2022 «Ինտեկո էներգո» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի շենքի մեքենայական սրահի նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ03 2/9/2022 2/15/2022 «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի մաքրման աշխատանքների կատարման ԱԽ04 2/9/2022 2/15/2022 «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» հիդրոէլեկտրակայանի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի մաքրման, մետաղական կոնստրուկցիաների և սանդուղքների նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ05 2/9/2022 2/15/2022 «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրա-կայանի №2 հիդրոագրեգատի №2 և №4 ՅՃՍ-ների և կից խողովակաշարերի ապամոնտաժման, մաքրման և մոնտաժման աշխատանքների կատարման ԳԲ-04 2/18/2022 24.02.2022 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» հիդրոէլեկտրակայանի №5 հիդրոգեներատորի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-05 2/18/2022 24.02.2022 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 Իրավաբանական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր ՊԱ-01 2/24/2022 2/28/2022 «Լեգալ Ընդ Ֆայնենս Քընսալթինգ» ՍՊԸ
9 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման ՄՊ-01 2/28/2022 3/04/2022 «ՄԵՏԱԼ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
10 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման ՄՊ-02 2/28/2022 3/04/2022 «ՕՍՏԻՆԱՏՈ» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված