2022 թ. հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-01-01

ավարտի օր`2023-01-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրության պայմաագիր թիվ PY045095 ՖԷՆ-09 12/30/2021 01/04/2022 58 901 400.00  "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ  
2 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի № 1 հիդրոագրեգատի ՅՃՍ-ի և կից խողովակաշարերի ապամոնտաժման, մաքրման և մոնտաժման աշխատանքների կատարման ԳԲ-01 1/3/2022 01/05/2022 3 663 771.42  «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
3 Կապալի պայմանագիր (շրջանակային) ԳԲ-02 1/17/2022 01/19/2022 45 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

4 Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր ՀՍ-01 1/20/2022 1/21/2022 5 500 000  առանց ԱԱՀ «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված