Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ Ընկերության գույքի ապահովագրության համար

հայտարարման օր` 2021-12-14

ավարտի օր`2021-12-21

Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ Ընկերության կարիքների համար գույքի (այդ թվում անավարտ շինարարության օբյեկտների) և համաքաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն ծառայությունների մատուցում:

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված