2021թ. դեկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-12-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Պայմանագիր առուվաճառքի (ռելսեր) ԱԽ-21 11/26/2021 12/02/2021 «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 1 470 000 ներառյալ ԱԱՀ  
2 Համաձայնագիր №1 ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-09/01-ԱԽ 11/29/2021 12/02/2021 «ԷԼ-ՏԵԽ» ՍՊԸ 1 027 576.8 ներառյալ ԱԱՀ  
3 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԱԽ-22 12/6/2021 12/10/2021 «Գեոգրաֆ» ՍՊԸ 5 800 000  ներառյալ ԱԱՀ

 

4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              

 

Կնքված պայմանագիր