2021թ. նոյեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-11-01

ավարտի օր`2022-11-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր №30 (կրնկակալի սեգմենտներ) ԳԲ-43 11/9/2021 11/10/2021 1 549 600 ՌԴ ռուբլի առանց ԱԱՀ «Էներգոզապչաստ»  ՉՓԳ ԲԸ
2 Կապալի պայմանագիր (շրջանակային) ԳԲ-44 11/12/2021 11/15/2021 15 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրա-կայանի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-16 11/15/2021 11/15/2021 25 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 1 և 3 դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-17 11/15/2021 11/15/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-18 11/15/2021 11/15/2021 30 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի ՕԿՋ-ի մուտքի բարեկարգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-19 11/23/2021 11/24/2021 2 901 458,    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր ավտոպահեստամասերի մատակարարման ԱՍ-06 11/23/2021 11/24/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ Ա/Ձ Արա Կոլյայի Ստեփանյան
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման ԱԽ-20 11/22/2021 11/24/2021 30 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Կապալի պայմանագիր ԳԲ-45 11/23/2021 11/24/2021 7 100 000 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 1 հիդրոագրեգատի բանվորական անիվի հեղույս մանեկների պատրաստման աշխատանքների կատարման ԳԲ-46 11/23/2021 11/24/2021 9 600 000,    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված