2021թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-09-01

ավարտի օր`2021-12-31

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1

Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարման

և տեղադրման

  ԱՊ-04 9/3/2021 5 700 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՊԱՏՐԱՍ» ՓԲԸ  

2

«ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի հենապատի հիմքերի քայքայված մասի

վերականգնման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-11 13.09.2021թ 16 174 377 (ներառյալ ԱԱՀ)    «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
3

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի արագահոսի և հավասարիչ աշտարակի տարածքում գտնվող

վթարային ջրթափ ջրանցքի նորոգման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-12 13.09.2021թ 8 572 386 (ներառյալ ԱԱՀ) «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

4

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի պատվարային հանգույցի փայտյա  շինությունների նորոգման և

պահակակետի շինության հարդարման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-13 13.09.2021թ 3 470 553 (ներառյալ ԱԱՀ) «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ  
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման   ԳԲ-36 9/27/2021 41 983 367.13 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
6 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի վերականգնման աշխատանքների կատարման   ԳԲ-37 9/28/2021 35 125 345.52 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
7 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրա-կայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման   ԳԲ-38 9/28/2021 19 999 189.53 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
8 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների (հիդրոէլեկտրակայանում) վերականգնման աշխատանքների կատարման   ԳԲ-39 9/28/2021 18 574 093.30 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
9 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի № 5 հիդրոագրեգատի սկավառակային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման   ԳԲ-40 9/29/2021 30 729 264.14 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ