2021թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-09-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարմանև տեղադրման ԱՊ-04 03.09.2021 04.09.2021 5 700 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՊԱՏՐԱՍ» ՓԲԸ  

2

«ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի հենապատի հիմքերի քայքայված մասի

վերականգնման աշխատանքների կատարման

ԱԽ-11 14.09.2021թ 14.09.2021թ 16 174 377 (ներառյալ ԱԱՀ) «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
3 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի արագահոսի և հավասարիչ աշտարակի տարածքում գտնվող
վթարային ջրթափ ջրանցքի նորոգման աշխատանքների կատարման
ԱԽ-12 14.09.2021թ 14.09.2021թ 8 572 386 (ներառյալ ԱԱՀ) «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

4

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի պատվարային հանգույցի փայտյա  շինությունների նորոգման և

պահակակետի շինության հարդարման աշխատանքների կատարման

ԱԽ-13 14.09.2021թ 14.09.2021թ 3 470 553 (ներառյալ ԱԱՀ) «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ  
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-36 9/28/2021 9/29/2021 41 983 367.13 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
6 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-37 9/28/2021 9/29/2021 35 125 345.52 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
7 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրա-կայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-38 9/28/2021 9/29/2021 19 999 189.53 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
8 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների (հիդրոէլեկտրակայանում) վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-39 9/28/2021 9/29/2021 18 574 093.30 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
9 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի № 5 հիդրոագրեգատի սկավառակային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-40 9/29/2021 9/30/2021 30 729 264.14 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  

 

Կնքված պայմանագիր