2021թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-08-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Համաձայնագիր (ծառայությունների ակտիվացման ակտ)   8/6/2021 8/7/2021 4 267 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-05 8/12/2021 8/13/2021 13 826 734    ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
3 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-06 8/12/2021 8/13/2021 16 091 628    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-07 8/17/2021 8/18/2021 1 674 764       ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ
5 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-08 8/17/2021 8/19/2021 23 603 781 ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրա-կայանի ճնշումային խցի տարածքում գտնվող վար-չական շենքի և ՕԿՋ-ի մեխանիզմների շինություն-ների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-09 8/17/2021 8/18/2021 12 183 129     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-10 8/18/2021 8/19/2021 28 529 717     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 2 հիդրոագրեգատի 24 թիակների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-31 8/23/2021 8/24/2021 47 940 668.35  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի պարապ ջրթափի նորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-32 8/23/2021 8/24/2021 29 144 409.04  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի ռոտորի բևեռների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-33 8/23/2021 8/24/2021 59 816 260.36  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 Պայմանագիր միջգալարային մեկուսիչ նյութերի մատակարարման ԳԲ-34 8/24/2021 8/25/2021 13 006 678.8  ներառյալ ԱԱՀ «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
12 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման ՄՊ-04 8/31/2021 8/31/2021 ≤ 20 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՕՍՏԻՆԱՏՈ» ՍՊԸ
13 Պայմանագիր բանվորական կոշիկների մատակարարման ՄՊ-03 8/31/2021 8/31/2021 376 250 ՌԴ ռուբլի, առանց ԱԱՀ «Հերմես-19» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր