2021թ. հուլիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-07-01

ավարտի օր`2021-12-31

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման   ՄՊ-02 7/19/2021 1 432 000 «ՍԱՄ ԼԻ ՇԱՄ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ