2021թ. հուլիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-07-01

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման   ՄՊ-02 7/19/2021 7/20/2021 1 432 000 «ՍԱՄ ԼԻ ՇԱՄ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր