2021թ. հունիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-06-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-25 6/1/2021 6/2/2021 1 536 300 «ՊՐՈՄԷՔՍՊԵՐՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-27 6/9/2021 6/10/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՊՈԺՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր յուղի մատակարարման ԳԲ-29 6/25/2021 6/28/2021 41 331 000 «ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր