2021թ. մայիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-05-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման ԳՀ-05 05/05/2021 05/7/2021 7,000,000 «Տ-Ինդասթրի» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման ԳՀ-06 5/6/2021 5/7/2021 5 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի ԱՍ-05 5/7/2021 5/7/2021 25 555 555 Վահան Վարդգեսի Մարտիրոսյան
4 Պայմանագիր արտահագուստի մատակարարման ՄՊ-01 5/10/2021 5/11/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տաշիր-կար» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր ցեմենտի մատակարարման ԱԽ-01 5/10/2021 5/11/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Վենի Մարկետինգ» ՍՊԸ
6 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԱԽ-02 5/18/2021 5/20/2021 6 800 000 «Գեոգրաֆ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր Արզնի ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր քարաթափման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցանցապատման և վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-03 5/27/2021 5/27/2021 1 685 290 Ա/Ձ Միքայել Բադալյան
Կնքված պայմանագիր