2021թ. ապրիլին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-04-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Սարքավորումների մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-19 06.04.2021 08.04.2021 17,280,000 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-03 19.04.2021 20.04.2021 1,580,000 Ա/Ձ Համլետ Աթոյան
3 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-04 20.04.2021 20.04.2021 4,200,000 «ՀԵՐՄԱՆ» ՍՊԸ
4 Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր ԳԲ-21   27.04.2021  29.04.2021 3,900,000 Ա/Ձ Մխիթար Մատինյան
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոէլեկտրակայաններում կամրջակային կռունկների վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-22 27.04.2021 29.04.2021 20,000,000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
Կնքված պայմանագիր