2021թ. մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-03-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվը Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-04 03/03/2021 04/02/2021 12,000€ "VAPTECH" ՍՊԸ
2 Առողջության կամավոր ապահովագրության պայմանագիր ԳԽ-01 10/03/2021 11/03/2021 38,325,000դր "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
3 «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի №1 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-06 18/03/2021 19/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի №2 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-07 18/03/2021 19/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 1 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-08 18/03/2021

19/03/2021

1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 2 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-09 18/03/2021 19/03/2021 1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի յուղաճնշումային սարքավորումների (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-10 18/03/2021 19/03/2021 996,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի № 4 հիդրոագրեգատի ստատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-11 18/03/2021 19/03/2021 2,700,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-12 18/03/2021 19/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-13 18/03/2021 19/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-14 18/03/2021 19/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
12 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծի պատրաստման և նոր նույնատիպ տրանսֆորմատրի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-15 18/03/2021 19/03/2021 1,020,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
13 «Քանաքեռ» հիդրոէլեկտրակայանի № 3 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-16 18/03/2021 19/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
14 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի Ախպարայի ջրամբարի համար նոր հողածուծ մեքենայի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-17 18/03/2021 19/03/2021 828,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
15 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի պաշտպանության, ավտոմատիկայի և կառավարման համակարգերի փոխարինում ԳԲ-18 18/03/2021 19/03/2021 360,000,000դր «Ինս Էլեկտրո» ՍՊԸ
16 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-01 22/03/2021 23/03/2021 48,000,000դր «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր