2021թ. հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-01-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրություն ԼԿ-01 11/01/2021 12/01/2021 58,901,400դր «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ
2 Աշխատանքների կատարում (վեբ-կայք) ՊԱ-01 21/01/2021 22/01/2021 1,200,000դր (ներառյալ հարկերը) «Գուրգեն և ընկերներ» ՓԲԸ
Կնքված պայմանագիր