2021թ. փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-02-28

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Կապալի պայմանագիր ԳԲ-01 10/02/2021 12/02/2021 15,000,000դր-ը չգերազանցող, ներառյալ հարկերը «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-03 18/02/2021 19/02/2021 15,000 ԱՄՆ $ Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա
Կնքված պայմանագիր