Գնման ծանուցումներ

× Մաքրել բոլորը
2021թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-09-01

ավարտի օր`2021-12-31

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1

Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարման

և տեղադրման

  ԱՊ-04 9/3/2021 5 700 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՊԱՏՐԱՍ» ՓԲԸ  

2

«ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի հենապատի հիմքերի քայքայված մասի

վերականգնման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-11 13.09.2021թ 16 174 377 (ներառյալ ԱԱՀ)    «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
3

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի արագահոսի և հավասարիչ աշտարակի տարածքում գտնվող

վթարային ջրթափ ջրանցքի նորոգման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-12 13.09.2021թ 8 572 386 (ներառյալ ԱԱՀ) «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

4

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի պատվարային հանգույցի փայտյա  շինությունների նորոգման և

պահակակետի շինության հարդարման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-13 13.09.2021թ 3 470 553 (ներառյալ ԱԱՀ) «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2021թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-08-01

ավարտի օր`2021-12-31

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Համաձայնագիր (ծառայությունների ակտիվացման ակտ)     8/6/2021 4 267 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ  
2
Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման
  ԱԽ-05 8/12/2021 13 826 734    ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
3 Կապալի պայմանագիր   ԱԽ-06 8/12/2021 16 091 628    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության վերանորոգման աշխատանքների կատարման   ԱԽ-07 8/17/2021 1 674 764       ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ  
5 Կապալի պայմանագիր   ԱԽ-08 8/17/2021 23 603 781    ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
6

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրա-կայանի ճնշումային

խցի տարածքում գտնվող վար-չական շենքի և ՕԿՋ-ի մեխանիզմների

շինություն-ների վերանորոգման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-09 8/17/2021 12 183 129     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
7 Կապալի պայմանագիր   ԱԽ-10 8/18/2021 28 529 717     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
8

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 2 հիդրոագրեգատի

24 թիակների վերականգնման աշխատանքների կատարման

  ԳԲ-31 8/23/2021 47 940 668.35  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
9

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի պարապ ջրթափի

նորոգման աշխատանքների կատարման

  ԳԲ-32 8/23/2021 29 144 409.04  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի ռոտորի բևեռների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման   ԳԲ-33 8/23/2021 59 816 260.36  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
11 Պայմանագիր միջգալարային մեկուսիչ նյութերի մատակարարման   ԳԲ-34 8/24/2021 13 006 678.8  ներառյալ ԱԱՀ «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ  
12 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման   ՄՊ-04 8/31/2021 ≤ 20 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՕՍՏԻՆԱՏՈ» ՍՊԸ  
13 Պայմանագիր բանվորական կոշիկների մատակարարման   ՄՊ-03 8/31/2021 376 250 ՌԴ ռուբլի, առանց ԱԱՀ «Հերմես-19» ՍՊԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2021թ. հուլիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-07-01

ավարտի օր`2021-12-31

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման   ՄՊ-02 7/19/2021 1 432 000 «ՍԱՄ ԼԻ ՇԱՄ» ՍՊԸ
             
             
Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2021թ. հունիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-06-01

ավարտի օր`2021-12-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-25 6/1/2021 1 536 300 «ՊՐՈՄԷՔՍՊԵՐՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-27 6/9/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՊՈԺՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր յուղի մատակարարման ԳԲ-29 6/25/2021 41 331 000 «ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2021թ. մայիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-05-01

ավարտի օր`2021-03-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
26 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման ԳՀ-05 05/05/2021 7,000,000 «Տ-Ինդասթրի» ՓԲԸ
27 Պայմանագիր համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման ԳՀ-06 5/6/2021 5 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ» ՍՊԸ
28 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի ԱՍ-05 5/7/2021 25 555 555 Վահան Վարդգեսի Մարտիրոսյան
29 Պայմանագիր արտահագուստի մատակարարման ՄՊ-01 5/10/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տաշիր-կար» ՓԲԸ
30 Պայմանագիր ցեմենտի մատակարարման ԱԽ-01 5/10/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Վենի Մարկետինգ» ՍՊԸ
31 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԱԽ-02 5/18/2021 6 800 000 «Գեոգրաֆ» ՍՊԸ
32 Պայմանագիր Արզնի ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր քարաթափման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցանցապատման և վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-03 5/27/2021 1 685 290 Ա/Ձ Միքայել Բադալյան
Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2021թ. ապրիլին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-04-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
21 Սարքավորումների մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-19 06/04/2021 17,280,000 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
22 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-03 19/04/2021 1,580,000 Ա/Ձ Համլետ Աթոյան
23 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-04 20/04/2021 4,200,000 «ՀԵՐՄԱՆ» ՍՊԸ
24 Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր ԳԲ-21   4/27/2021  3,900,000 Ա/Ձ Մխիթար Մատինյան
25 «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոէլեկտրակայաններում կամրջակային կռունկների վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-22 4/27/2021 20,000,000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-03-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-04 03/03/2021 12,000€ "VAPTECH" ՍՊԸ
2 Առողջության կամավոր ապահովագրության պայմանագիր ԳԽ-01 10/03/2021 38,325,000դր "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
3 «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի №1 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-06 18/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի №2 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-07 18/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 1 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-08 18/03/2021 1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 1 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-09 18/03/2021 1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի յուղաճնշումային սարքավորումների (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-10 18/03/2021 996,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի № 4 հիդրոագրեգատի ստատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-11 18/03/2021 2,700,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-12 18/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-13 18/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-14 18/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
12 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծի պատրաստման և նոր նույնատիպ տրանսֆորմատրի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-15 18/03/2021 1,020,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
13 «Քանաքեռ» հիդրոէլեկտրակայանի № 3 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-16 18/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
14 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի Ախպարայի ջրամբարի համար նոր հողածուծ մեքենայի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-17 18/03/2021 828,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
15 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի պաշտպանության, ավտոմատիկայի և կառավարման համակարգերի փոխարինում ԳԲ-18 18/03/2021 360,000,000դր «Ինս Էլեկտրո» ՍՊԸ
16 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-01 22/03/2021 48,000,000դր «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-02-28

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Կապալի պայմանագիր ԳԲ-01 10/02/2021 15,000,000դր-ը չգերազանցող, ներառյալ հարկերը «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-03 18/02/2021 15,000 ԱՄՆ $ Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա
Կնքված պայմանագիր
Սարքավորումների փոխարինման մրցույթ
ծածկագիր՝ 1-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ — 13-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր`2021-02-17

ՄԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների փոխարինում

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված
Տուրբինների կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարում
ծածկագիր՝ 14-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր`2021-02-17

Արզնի հէկ-ի թիվ 1-3 տուրբինների վերին և ստորին կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարման առաջարկների բաց հարցում

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված
2021թ. հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-01-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրություն ԼԿ-01 11/01/2021 58,901,400դր «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ
2 Աշխատանքների կատարում (վեբ-կայք) ՊԱ-01 21/01/2021 1,200,000դր (ներառյալ հարկերը) «Գուրգեն և ընկերներ» ՓԲԸ
Կնքված պայմանագիր
Նախքան 2021թ. կնքված պայմանագրեր և հայտարարություններ

հայտարարման օր` 2020-12-31

Նախքան 2021թ. կնքված պայմանագրերը և հայտարարությունները հասանելի են հետևյալ հղումով։

Կնքված պայմանագիր