Գնման ծանուցումներ

× Մաքրել բոլորը
2023 թ. Փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-03-02

ավարտի օր`2023-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-05 1/31/2023               07.02.2023 3 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՊՈԺՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի ճնշումա-յին ավազանի բանվորական և շանդորային փականների ուղղորդող ակոսների ծածկի թիթեղների պատրաստման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-06 2/6/2023 10.02.2023 7 524 395.06 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-02 2/13/2023              15.02.2023 5 500 000 «ԳԵՈԳՐԱՖ» ՍՊԸ
4 "ՄԷԿ" ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրոկայանի ձկնապաշտպան կառույցի 160 կ ՎԱ, 10/0.4կՎ ՍԿ-1  ԼՏԵ-ի վերականգման աշխատանքների վերաբերյալ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-07 2/13/2023                17.02.2023 1,351,479 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի N2 հիդրոագրեգատի սպիրալաձև խցից ջրի դատարկման համար մետաղական խողովակի և «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի N1, N2 ինժեկտորների անխափան աշխատանքի համար նորոգման և փոխարինման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-08 2/13/2023             17.02.2023 4,892,900.94 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի կամրջակային կռունկի վերանորոգման արդիականացման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-09 2/13/2023   17.02.2023 6,498,348.61 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի N2 հիդրոագրեգատի ռադիատորների, հովացուցիչների, հովացման խողովակների փոխպրինման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-10 2/13/2023   17.02.2023 11,190,174.57 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի սանհանգույցների, անցուղիների նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-03 2/21/2023 27.02.2023 14 611 480        ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի յուղահովացուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-13 2/27/2023 03.03.2023  5 414 550.12     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. Հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-03-01

ավարտի օր`2023-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Կապալի պայմանագիր 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-01 1/3/2023                11.01.2023 45 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի ճնշու-մային ավազանի ստորին հատվածի գերանափա-կանի պատրաստման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-03 1/16/2023 20.01.2023 5 813 981.81 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի թիվ 1 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-04 1/16/2023               20.01.2023 31 394 248.02 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի շենքի մեքենայական սրահի հարդարման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-01 1/27/2023              02.02.2023 29 713 484    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5            
             
6            
7            

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. Մայիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-01-05

ավարտի օր`2023-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի D-200/95 տիպի

պոմպերի գործարանային պայմաններում նո-րոգման, տեղափոխման և տեղադրման  

աշխատանքների կատարման

2023-ԳՏՏ/ԳԲ-19 5/8/2023 5/15/2023 4 355 936.26  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր կապալի 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-20 5/17/2023 5/24/2023 48 760 729.79   ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարման և տեղադրման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-18 5/18/2023 25.05.2023 3 894 000   ներառյալ ԱԱՀ «ՍՕՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» ՍՊԸ
4 Պայմանագիր  «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի հակակորոզիոն ներկման  աշխատանքների կատարման
 
2023-ԳՏՏ/ԱԽ-10 5/22/2023 29.05.2023 34 256 908 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր էլեկտրական սարքավորումների մատակարարման` մոնտաժման աշխատանքների կատարմամբ 2023-ԳՄՎ-04 5/31/2023 30.05.2023 9 083 294.10  ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ
6            
7            
8            
9            
10            

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. Ապրիլին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-01-04

ավարտի օր`2023-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր կապալի 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-16 4/6/2023 13.04.2023 19 254 220  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի №1 հիդրո-ագրեգատի իմպուլսային խողովակների ապամոնտաժ-ման և նորով փոխարինման  աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-17 4/6/2023 13.04.2023 2 771 281.62 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «Արզնի» ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր բարձրությունից քարաթափ-ման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցան-ցապատման և վերանորոգման   աշխատանքների կատարման
 
2023-ԳՏՏ/ԱԽ-09 4/20/2023 21.04.2023 1 845 290 ԱՁ Միքայել Բադալյան
4 Պայմանագիր մատակարարման_կուտակիչ մարտկոց 2023-ԳՄՎ-03 4/28/2023 04.05.2023 37 562 400  ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ
5            
6            
7            
8            
9            
10            

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. Մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2023-01-03

ավարտի օր`2023-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-11 3/1/2023            01.03.2023 100 000  յուրաքանչյուր ամիս ԱՁ Մխիթար Մատինյան
2 Պայմանագիր մատակարարման 2023-ԳՄՎ-01 3/3/2023            10.03.2023 15 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՎԷՆԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-1» ՀԷԿ-ի ադմի-նիստրատիվ շենքի, գրասենյակի առաջին  հարկի, պահակակետի և ՓԲՍ-ի կիսահարկի հատակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-04 3/6/2023           13.03.2023 11 102 085   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի №1 դերիվացիոն ջրանցքի նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-05 3/6/2023             13.03.2023 7 560 002  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր առողջության կամավոր ապահովագրության 2023-ԱԿՎ-03 3/10/2023            14.03.2023 38 430 000 «ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ
6 Պայմանագիր մատակարարման_կոմպրեսորներ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-14 3/13/2023 17.03.2023 58 560 000 ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր մատակարարման_պոմպ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-15 3/13/2023 17.03.2023 20 700 000 ներառյալ ԱԱՀ «ԲՐԱՅԹ ԱՅԴԻԱՍ» ՍՊԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի № 1 և № 2 դերիվացիոն ջրանցքների նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-06 3/16/2023 22.03.2023 10 275 059  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Վարչական շենքի ճակատների դեկորատիվ ներկման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-07 3/16/2023 22.03.2023 28 447 462 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
10 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարման և տեղադրման 2023-ՆԱՎ-01 3/22/2023 27.03.2023 6 500 000 «Դելտա Սեքյուրիթի» ՍՊԸ
             
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի մաքրման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-08 3/27/2023 31.03.2023 5 649 070   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
12 Պայմանագիր մատակարարման 2023-ԳՄՎ-02 3/28/2023 31.03.2023 2 002 000    ներառյալ ԱԱՀ «Ավտոշեմ» ՍՊԸ
13 Պայմանագիր իրավաբանական ծառայությունների մատուցման  2023-ԻԾ-01 3/31/2023 06.04.2023 18 000 000 «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
14 Պայմանագիր աուդիտորական ծառայությունների մատուցման GFS-2023-017 2023-ՀՀՎ-01 3/31/2023 07.04.2023 10 000 000  առանց ԱԱՀ «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2022 թ. Դեկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-12-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման 2022-ՍՄ-04 12/1/2022                05.12.2022 ≤54 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՖԼԵՇ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր ավտոպահեստամասերի մատակարարման 2022-ԱՍ-10 12/19/2022 23.12.2022 10 000 000 չգերազանցող,  Ա/Ձ Արմեն Եղիազարյան
3 Պայմանագիր բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրության 2022-ՍԲ-03 12/26/2022                28.12.2022 45 706 430 "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
4 Պայմանագիր հաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայությունների մատուցման  2022-ՀՍ-02 12/30/2022                10.01.2023 237 600 000     ներառյալ ԱԱՀ «Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ» ՓԲԸ
5            
             
6            
7            

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
Առաջարկի բաց հարցում «Հաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայությունների մատուցում»
ծածկագիր՝ 5-ՈՖ-2022-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2022-11-09

ավարտի օր`2022-11-23

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ ընկերությունը հայտարարում է ՄԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայությունների մատուցման առաջարկի բաց հարցում։

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված
2022 թ. նոյեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-11-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր կապալի 2022-ԳԲ-38 11/1/2022                03.11.2022 17 504 608.8 ներառյալ ԱԱՀ  «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի № 2 հիդրոագրեգատի 2 հատ յուղահովացուցիչների և 8 հատ օդահովացուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-39 11/4/2022 09.11.2022 9 558 325.03  ներառյալ ԱԱՀ     «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի մեքենայական սրահի մետաղական պատուհանների փոխարինման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-27 11/8/2022               11.11.2022 6 359 006      ներառյալ ԱԱՀ     «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ »ՓԲԸ  ծառայությունների վճարովի  մատուցման 2022-ԱԽ-28 11/10/2022                15.11.2022 4 065 600   ներառյալ ԱԱՀ    «ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ
5 Պայմանագիր արտահագուստի մատակարարման 2022-ՄՊ-05 11/14/2022                 16.11.2022 14 426 400     ներառյալ ԱԱՀ «ՏՈՍՊ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
             
6 Պայմանագիր յուղի մատակարարման 2022-ՄՊ-06 11/28/2022 02.12.2022 39 908 408     ներառյալ ԱԱՀ «ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2022-ԳԲ-41 11/25/2022 02.12.2022 12.717,80 EUR Voith Hydro GmbH & Co. KG

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. հոկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-10-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-22 10/4/2022 11.10.2022  30 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-23 10/4/2022 11.10.2022 20 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-24 10/4/2022 11.10.2022 10 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցների գազաբալոնների փոխարինման և փորձարկման աշխատանքների կատարման 2022-ՄՊ-04 10/13/2022 18.10.2022 2 033 930   «Տեխնոգազ» ՍՊԸ
5 Պայմանագիր կապալի 2022-ԱԽ-26 10/24/2022 31.10.2022 5 000 000 չգերազանցող «Երևանի հրշեջ անվտանգություն» ՍՊԸ 
6            

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-09-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի մեքենայական սրահի հարդարման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-20 9/6/2022 08.09.2022 26 241 150  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի շինությունների նորոգման աշխատանքների կատարման 2022-ԱԽ-21 9/9/2022 13.09.2022 10 109 776  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Կապալի պայմանագիր 2022-ԱՍ-08 9/20/2022 27.09.2022 10 000 000 Ա/Ձ Հայկ Թումանյան
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-1» ՀԷԿ-ի № 18 բջիջի 6 կՎ լարման 1250Ա հոսանքի ռեակտորի 6 կՎ լարման 600Ա հոսանքի ռեակտորով փոխարինման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-35 9/27/2022 30.09.2022 1 647 638.10    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» ՀԷԿ-ի 5 մՎտ հզորության գեներատորի 6 կՎ անջատիչի փոխարինման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-36 9/27/2022 30.09.2022 3 243 730.89     ներառյալ ԱԱՀ  «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոէլեկտրակայանների համար դետալների պատրաստման և մեխանիկական մշակման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-37 9/30/2022 07.10.2022 14 660 323.85      ներառյալ ԱԱՀ     «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-08-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարերի հակակորոզիոն ներկման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-17 8/11/2022             18.08.2022   35 159 650  ներառյալ ԱԱՀ   «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-3 ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարերի հակակորոզիոն ներկման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-18 8/11/2022             18.08.2022 8 729 920     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի ստոր-գետնյա պորտալի նորոգման աշխատանքների կատարման  2022-ԱԽ-19 8/11/2022             18.08.2022 5 749 496      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. հուլիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-07-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր իրավաբանական ծառայությունների մատուցման ԻԾ-02 7/1/2022             01.07.2022          13 500 000    «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «Արզնի» ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր բարձրությունից քարաթափ-ման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցանցապատման և վերանորոգման, ամբարձիչ հորանի զննման աշխատանքների կատարման ԱԽ-16 7/1/2022 04.07.2022 1 845 290  ներառյալ ԱԱՀ ԱՁ Միքայել Բադալյան
3 Պայմանագիր առուվաճառքի ԳՀ-03-2022 7/8/2022 11.07.2022 1 925 000      ներառյալ ԱԱՀ «ԴիՋի Թեքնոլըջի» ՍՊԸ
4 Պայմանագիր մատակարարման ԳԲ-31-2022 7/8/2022 14.07.2022 5 800 000     ներառյալ ԱԱՀ «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-1» ՀԷԿ-ում կոմպրեսորի տեղադրման և մոնտաժման աշխատանքների կատարման 2022-ԳԲ-33 7/25/2022 26.07.2022 2 692 680.67 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. հունիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-06-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-21 6/7/2022             10.06.2022           1 536 300 «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի պաշտպանության փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-16 6/10/2022 14.06.2022 248 274 000  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի արագության կարգավորիչների ժամանակակից թվայիններով փոխարինման աշխատանքների կատարման ԳԲ-17 6/10/2022 14.06.2022 386 214 000 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի պաշտպանության փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-18 6/10/2022 14.06.2022 248 274 000  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №3 հիդրոգեներատորի գրգռման համակարգի փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-19 6/10/2022 14.06.2022 265 344 000   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №2 հիդրոգեներատորի գրգռման համակարգի փոխարինման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-20 6/10/2022 14.06.2022 265 344 000   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-03 6/14/2022 14.06.2022 36 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի №4 հիդրոագրեգատի գնդային փականի վերականգնման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-22 6/16/2022 20.06.2022 40 756 567.14  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի №1 հիդրո-ագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-23 6/16/2022 20.06.2022 41 983 367.13 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-1 ՀԷԿ-ի №2 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-24 6/16/2022 20.06.2022 24 419 730.64 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-1 ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-25 6/16/2022 20.06.2022 24 419 730.64 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
12 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-3 ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-26 6/16/2022 20.06.2022 13 366 763.07 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
13 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի №1 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալ-ների վերականգնման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-27 6/16/2022 20.06.2022 18 665 187.43 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
14 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի №1 2հատ յուղահովացուցիչների և 8 հատ օդահովա-ցուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման  ԳԲ-28 6/16/2022 20.06.2022 9 558 325.03 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
15 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ ՀԷԿ-ի №5 հիդրոագրեգատի  նորոգման  աշխատանքների կատարման  ԳԲ-29 6/16/2022 20.06.2022 21 966 326.41 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
16 Պայմանագիր հոսքաչափ-հաշվիչների մատակարար-ման և տեղադրման աշխատանքների կատարման ԳԲ-30 6/28/2022 28.06.2022 18 090 000   ներառյալ ԱԱՀ «Լոկատոր» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. մայիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-05-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր մատակարարման ԳԲ-10 5/10/2022 11.05.2022 6 600 000 «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր մատակարարման ԳԲ-12 5/16/2022 16.05.2022 5 472 000  ներառյալ ԱԱՀ «Ինս էլեկտրո» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ ՀԷԿ-ի կայանային հանգույցի շենքերի և շինությունների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-09 5/11/2022 5/18/2022 17 649 599   ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել համայնքում Երևանյան 42 հասցեում գտնվող ավտոտնտեսություն պահակակետի նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-10 5/11/2022 5/18/2022 6 831 877  ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Երևան-3 ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի քայքայված հենապատի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-11 5/11/2022 5/18/2022 8 181 837  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր "ՄԷԿ" ՓԲԸ "Արգել" ՀԷԿ-ի գլխավոր մուտքերի և կառավարման վահանակի սենյակի ալյումինե դռների տեղադրման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-12 24.05.2022 30.05..2022 1 262 470 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր ՄԷԿ" ՓԲԸ "Արգել" ՀԷԿ-ի աշխատասենյակների հին դռների վերականգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-13 24.05.2022 30.05..2022 2 812 329 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
8 Պայմանագիր "ՄԷԿ" ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի բաց բաշխիչ ենթակայանի տարածքի հիմքերի նորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-14 24.05.2022 30.05..2022 8 496 756 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Պայմանագիր "ՄԷԿ" ՓԲԸ "Արգել" ՀԷԿ-ի շենքի աշխատասենյակների, աստիճանավանդակի, մոնտաժային հրապարակի հարդարման և փակ բաշխիչ սարքավորման վնասված պատերի վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-15 24.05.2022 30.05..2022 24 698 810  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. ապրիլին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-04-01

ավարտի օր`2022-12-31

                                                          Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ   Պայմանագրի գին                   Կոնտրագենտ 
1 Պայմանագիր իրավաբանական ծառայությունների մատուցման         ԻԾ-01    4/1/2022 01.04.2022 12 000 000  «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-06 4/1/2022 06.04.2022 1 260 000 Նոր Հաճնի համայնքապետարան
3 Պայմանագիր Սևան ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի սկավառակային փականի նորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-08 4/28/2022 28.04.2022 33 776 278.42 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ՍՄ-02 4/22/2022 28.04.2022 1 380 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ԲԵՍԹ ԲԱՅ ԱՐՄ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր № ՄԷԿ-2704 ԱԽ-08 4/29/2022 05.05.2022 750 000 ՌԴ ռուբլի «ՍԿԲ-իՆԺԻՆԻՐԻՆԳ» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-03-01

ավարտի օր`2022-12-31

                                                          Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ   Պայմանագրի գին                   Կոնտրագենտ 
1 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցների վարձակալության` դրա կառավարման և տեխնիկական շահագործման ծառայությունների մատուցմամբ         ՄՊ-03 3/7/2022 11.03.2022 30 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տեխշին գրուպ» ՍՊԸ
2 Մատակարարման պայմանագիր ԱԽ-07 3/10/2022 16.03.2022 15 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՎԷՆԻ Մարկետինգ» ՍՊԸ
3 Առողջության կամավոր ապահովագրության պայմանագիր ԳԽ-01 3/10/2022 16.03.2022 34 860 000 "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
4 Պայմանագիր պորտլանդցեմենտի առուվաճառքի մասին ԱԽ-06 3/10/2022 17.03.2022 15 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-01 3/24/2022 28.03.2022 12 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՖԼԵՇ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-02-01

ավարտի օր`2022-12-31

                                                          Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ   Կոնտրագենտ   
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի շենքի մեքենայական սրահի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

ԱԽ01

2/9/2022 2/15/2022 «Ինտեկո էներգո» ՓԲԸ  
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրա-կայանի ստորգետնյա շենքի հորիզոնական սրահի նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ02 2/9/2022 2/15/2022 «Ինտեկո էներգո» ՓԲԸ  
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի շենքի մեքենայական սրահի նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ03 2/9/2022 2/15/2022 «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի մաքրման աշխատանքների կատարման ԱԽ04 2/9/2022 2/15/2022 «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» հիդրոէլեկտրակայանի ճնշումային խողովակաշարի տաշտակի մաքրման, մետաղական կոնստրուկցիաների և սանդուղքների նորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ05 2/9/2022 2/15/2022 «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրա-կայանի №2 հիդրոագրեգատի №2 և №4 ՅՃՍ-ների և կից խողովակաշարերի ապամոնտաժման, մաքրման և մոնտաժման աշխատանքների կատարման ԳԲ-04 2/18/2022 24.02.2022 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
7 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» հիդրոէլեկտրակայանի №5 հիդրոգեներատորի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-05 2/18/2022 24.02.2022 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
8 Իրավաբանական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր ՊԱ-01 2/24/2022 2/28/2022 «Լեգալ Ընդ Ֆայնենս Քընսալթինգ» ՍՊԸ  
9 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման ՄՊ-01 2/28/2022 3/04/2022 «ՄԵՏԱԼ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ  
10 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման ՄՊ-02 2/28/2022 3/04/2022 «ՕՍՏԻՆԱՏՈ» ՍՊԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2022 թ. հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2022-01-01

ավարտի օր`2022-12-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրության պայմաագիր թիվ PY045095 ՖԷՆ-09 12/30/2021 01/04/2022 58 901 400.00  "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ  
2 «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի № 1 հիդրոագրեգատի ՅՃՍ-ի և կից խողովակաշարերի ապամոնտաժման, մաքրման և մոնտաժման աշխատանքների կատարման ԳԲ-01 1/3/2022 01/05/2022 3 663 771.42  «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
3 Կապալի պայմանագիր (շրջանակային) ԳԲ-02 1/17/2022 01/19/2022 45 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

4 Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր ՀՍ-01 1/20/2022 1/21/2022 5 500 000  առանց ԱԱՀ «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ  
5              
6              
7              
8              
9              
10              

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված
2021թ. դեկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-12-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Պայմանագիր առուվաճառքի (ռելսեր) ԱԽ-21 11/26/2021 12/02/2021 «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 1 470 000 ներառյալ ԱԱՀ  
2 Համաձայնագիր №1 ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-09/01-ԱԽ 11/29/2021 12/02/2021 «ԷԼ-ՏԵԽ» ՍՊԸ 1 027 576.8 ներառյալ ԱԱՀ  
3 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԱԽ-22 12/6/2021 12/10/2021 «Գեոգրաֆ» ՍՊԸ 5 800 000  ներառյալ ԱԱՀ

 

4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. նոյեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-11-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Պայմանագիր №30 (կրնկակալի սեգմենտներ) ԳԲ-43 11/9/2021 11/10/2021 1 549 600 ՌԴ ռուբլի առանց ԱԱՀ «Էներգոզապչաստ»  ՉՓԳ ԲԸ  
2 Կապալի պայմանագիր (շրջանակային) ԳԲ-44 11/12/2021 11/15/2021 15 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրա-կայանի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-16 11/15/2021 11/15/2021 25 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ

 

4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 1 և 3 դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-17 11/15/2021 11/15/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ  
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-18 11/15/2021 11/15/2021 30 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի ՕԿՋ-ի մուտքի բարեկարգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-19 11/23/2021 11/24/2021 2 901 458,    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
7 Պայմանագիր ավտոպահեստամասերի մատակարարման ԱՍ-06 11/23/2021 11/24/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ Ա/Ձ Արա Կոլյայի Ստեփանյան  
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման ԱԽ-20 11/22/2021 11/24/2021 30 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
9 Կապալի պայմանագիր ԳԲ-45 11/23/2021 11/24/2021 7 100 000 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 1 հիդրոագրեգատի բանվորական անիվի հեղույս մանեկների պատրաստման աշխատանքների կատարման ԳԲ-46 11/23/2021 11/24/2021 9 600 000,    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. հոկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-10-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1

Կապալի պայմանագիր

ԱԽ-14 10/4/2021 10/6/2021 3 983 532
 ներառյալ ԱԱՀ
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
2 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԱԽ-15 10/4/2021 10/6/2021 31 574 159 
ներառյալ ԱԱՀ
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
3 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-41 10/4/2021 10/6/2021 39 981 894.49 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

4 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանում ապամոնտաժված սարքավորումների գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-42 10/4/2021 10/6/2021 9 600 000 
ներառյալ ԱԱՀ
«Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
5 Պայմանագիր ծառայությունների մատուցման      ԾՄՊ-134 ՍՄ-02 10/29/2021 10/29/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ավանգարդ մոթորս» ՍՊԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-09-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարմանև տեղադրման ԱՊ-04 03.09.2021 04.09.2021 5 700 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՊԱՏՐԱՍ» ՓԲԸ  

2

«ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի հենապատի հիմքերի քայքայված մասի

վերականգնման աշխատանքների կատարման

ԱԽ-11 14.09.2021թ 14.09.2021թ 16 174 377 (ներառյալ ԱԱՀ) «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
3 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի արագահոսի և հավասարիչ աշտարակի տարածքում գտնվող
վթարային ջրթափ ջրանցքի նորոգման աշխատանքների կատարման
ԱԽ-12 14.09.2021թ 14.09.2021թ 8 572 386 (ներառյալ ԱԱՀ) «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

4

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի պատվարային հանգույցի փայտյա  շինությունների նորոգման և

պահակակետի շինության հարդարման աշխատանքների կատարման

ԱԽ-13 14.09.2021թ 14.09.2021թ 3 470 553 (ներառյալ ԱԱՀ) «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ  
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-36 9/28/2021 9/29/2021 41 983 367.13 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
6 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-37 9/28/2021 9/29/2021 35 125 345.52 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
7 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրա-կայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-38 9/28/2021 9/29/2021 19 999 189.53 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
8 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների (հիդրոէլեկտրակայանում) վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-39 9/28/2021 9/29/2021 18 574 093.30 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
9 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի № 5 հիդրոագրեգատի սկավառակային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-40 9/29/2021 9/30/2021 30 729 264.14 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-08-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Համաձայնագիր (ծառայությունների ակտիվացման ակտ)   8/6/2021 8/7/2021 4 267 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-05 8/12/2021 8/13/2021 13 826 734    ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
3 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-06 8/12/2021 8/13/2021 16 091 628    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-07 8/17/2021 8/18/2021 1 674 764       ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ
5 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-08 8/17/2021 8/19/2021 23 603 781 ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրա-կայանի ճնշումային խցի տարածքում գտնվող վար-չական շենքի և ՕԿՋ-ի մեխանիզմների շինություն-ների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-09 8/17/2021 8/18/2021 12 183 129     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-10 8/18/2021 8/19/2021 28 529 717     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 2 հիդրոագրեգատի 24 թիակների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-31 8/23/2021 8/24/2021 47 940 668.35  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի պարապ ջրթափի նորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-32 8/23/2021 8/24/2021 29 144 409.04  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի ռոտորի բևեռների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-33 8/23/2021 8/24/2021 59 816 260.36  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 Պայմանագիր միջգալարային մեկուսիչ նյութերի մատակարարման ԳԲ-34 8/24/2021 8/25/2021 13 006 678.8  ներառյալ ԱԱՀ «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
12 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման ՄՊ-04 8/31/2021 8/31/2021 ≤ 20 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՕՍՏԻՆԱՏՈ» ՍՊԸ
13 Պայմանագիր բանվորական կոշիկների մատակարարման ՄՊ-03 8/31/2021 8/31/2021 376 250 ՌԴ ռուբլի, առանց ԱԱՀ «Հերմես-19» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. հուլիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-07-01

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման   ՄՊ-02 7/19/2021 7/20/2021 1 432 000 «ՍԱՄ ԼԻ ՇԱՄ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. հունիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-06-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-25 6/1/2021 6/2/2021 1 536 300 «ՊՐՈՄԷՔՍՊԵՐՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-27 6/9/2021 6/10/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՊՈԺՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր յուղի մատակարարման ԳԲ-29 6/25/2021 6/28/2021 41 331 000 «ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. մայիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-05-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման ԳՀ-05 05/05/2021 05/7/2021 7,000,000 «Տ-Ինդասթրի» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման ԳՀ-06 5/6/2021 5/7/2021 5 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի ԱՍ-05 5/7/2021 5/7/2021 25 555 555 Վահան Վարդգեսի Մարտիրոսյան
4 Պայմանագիր արտահագուստի մատակարարման ՄՊ-01 5/10/2021 5/11/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տաշիր-կար» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր ցեմենտի մատակարարման ԱԽ-01 5/10/2021 5/11/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Վենի Մարկետինգ» ՍՊԸ
6 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԱԽ-02 5/18/2021 5/20/2021 6 800 000 «Գեոգրաֆ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր Արզնի ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր քարաթափման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցանցապատման և վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-03 5/27/2021 5/27/2021 1 685 290 Ա/Ձ Միքայել Բադալյան
Կնքված պայմանագիր
2021թ. ապրիլին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-04-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Սարքավորումների մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-19 06.04.2021 08.04.2021 17,280,000 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-03 19.04.2021 20.04.2021 1,580,000 Ա/Ձ Համլետ Աթոյան
3 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-04 20.04.2021 20.04.2021 4,200,000 «ՀԵՐՄԱՆ» ՍՊԸ
4 Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր ԳԲ-21   27.04.2021  29.04.2021 3,900,000 Ա/Ձ Մխիթար Մատինյան
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոէլեկտրակայաններում կամրջակային կռունկների վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-22 27.04.2021 29.04.2021 20,000,000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-03-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվը Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-04 03/03/2021 04/02/2021 12,000€ "VAPTECH" ՍՊԸ
2 Առողջության կամավոր ապահովագրության պայմանագիր ԳԽ-01 10/03/2021 11/03/2021 38,325,000դր "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
3 «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի №1 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-06 18/03/2021 19/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի №2 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-07 18/03/2021 19/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 1 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-08 18/03/2021

19/03/2021

1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 2 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-09 18/03/2021 19/03/2021 1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի յուղաճնշումային սարքավորումների (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-10 18/03/2021 19/03/2021 996,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի № 4 հիդրոագրեգատի ստատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-11 18/03/2021 19/03/2021 2,700,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-12 18/03/2021 19/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-13 18/03/2021 19/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-14 18/03/2021 19/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
12 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծի պատրաստման և նոր նույնատիպ տրանսֆորմատրի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-15 18/03/2021 19/03/2021 1,020,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
13 «Քանաքեռ» հիդրոէլեկտրակայանի № 3 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-16 18/03/2021 19/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
14 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի Ախպարայի ջրամբարի համար նոր հողածուծ մեքենայի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-17 18/03/2021 19/03/2021 828,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
15 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի պաշտպանության, ավտոմատիկայի և կառավարման համակարգերի փոխարինում ԳԲ-18 18/03/2021 19/03/2021 360,000,000դր «Ինս Էլեկտրո» ՍՊԸ
16 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-01 22/03/2021 23/03/2021 48,000,000դր «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-02-28

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Կապալի պայմանագիր ԳԲ-01 10/02/2021 12/02/2021 15,000,000դր-ը չգերազանցող, ներառյալ հարկերը «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-03 18/02/2021 19/02/2021 15,000 ԱՄՆ $ Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա
Կնքված պայմանագիր
2021թ. հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-01-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրություն ԼԿ-01 11/01/2021 12/01/2021 58,901,400դր «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ
2 Աշխատանքների կատարում (վեբ-կայք) ՊԱ-01 21/01/2021 22/01/2021 1,200,000դր (ներառյալ հարկերը) «Գուրգեն և ընկերներ» ՓԲԸ
Կնքված պայմանագիր
Նախքան 2021թ. կնքված պայմանագրեր և հայտարարություններ

հայտարարման օր` 2020-12-31

Նախքան 2021թ. կնքված պայմանագրերը և հայտարարությունները հասանելի են հետևյալ հղումով։

Կնքված պայմանագիր