Գնման ծանուցումներ

× Մաքրել բոլորը
«ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական և ռելեական պաշտպանության սարքավորումների փոխարինում
ծածկագիր՝ 16-ՏՎևՎ-2024-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 23-05-2024

ավարտի օր`07-06-2024

Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ Ընկերության հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական և ռելեական պաշտպանության սարքավորումների փոխարինման։

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված
«ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի հիդրոագրեգատների փոխարինում
ծածկագիր՝ 17-ՏՎևՎ-2024-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 16-05-2024

ավարտի օր`31-05-2024

Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ Ընկերության Արգել ՀԷԿ-ի հիդրոագրեգատների փոխարինման:

Առաջարկի բաց հարցում
Ավարտված
2024 թ.Մարտին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 01-03-2024

ավարտի օր`31-12-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցների վարձակալության` դրա կառավարման և տեխնիկական շահագործման ծառայությունների մատուցմամբ 2024-ՏՎ-01 2/28/2024 05.03.2024 ≤ 3 500 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՇԻՆՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Երևան-1 ՀԷԿ-ի բակի սանհանգույցի և լոգարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման  2024-ԳՏՏ/ԱԽ-03 3/5/2024 12.03.2024 4 427 678  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր առողջության կամավոր ապահովագրության 2024-ԱԿՎ-02 3/10/2024 12.03.2024 42 550 000 «ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի հենապատի նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԱԽ-04 3/14/2024 20.03.2024 36 446 040       ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի ստորգետնյա մալուխային միջանցքների կոռոզիայի ենթարկված մետա-ղական կոնստրուկցիաների նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԱԽ-05 3/14/2024 20.03.2024 13 145 832         ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2024 թ.Փետրվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 01-02-2024

ավարտի օր`31-12-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ «1C: Հաշվապահություն ԿՈՐՊ Հայաստանի համար»  համակարգի սպասարկման ծառայություններ 2024-ՀՀՎ-02 2/1/2024 07.02.2024 1 100 000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) «ՏԵԽՆՈ ՈՒԱՆ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի № 1 ՀԱ-ի 110 կՎտ հզորության № 1 ուժային տրանսֆորմատորի B և № 2 ՀԱ-ի 110 կՎտ հզորության № 2 ուժային տրանսֆոր-մատորի A ֆազերի արտանցիչների յուղի արտահոսքի վերացման, փոխարկիչի արտանետող փականի միջա-դիրների փոխարինման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-15 2/8/2024 14.02.2024 3 993 940.46        ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի № 3 հիդրոագրեգատի գնդային փականին կից դետալների նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-16 2/9/2024 14.02.2024 9 801 479.53    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի ամբարտակի գերանափականի բարձրացնող-իջեցնող մեխանիզմի նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-17 2/16/2024 21.02.2024 9 059 435.02    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 Պայմանագիր մատակարարման 2024-ԳՄՎ-01 2/22/2024 27.02.2024 ≤ 15 000 000    ներառյալ ԱԱՀ «ՎԷՆԻ Մարկետինգ» ՍՊԸ
6 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-18 2/27/2024 29.02.2024 ≤ 1 100 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՊՈԺՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2024 թ.Հուլիսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 07-01-2024

ավարտի օր`01-12-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» ՀԷԿ-ի ջրընդունիչի № № 1, 2, 3, 4 բանվորական փականների և դրանց վերամբարձ մեխանիզմների նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-48 6/25/2024 01.07.2024 6 461 846.45     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի բանվորական փականի նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-49 6/25/2024 01.07.2024 3 766 153.29     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր մատակարարման 2024- ԳՄՎ-06 7/2/2024 04.07.2024 1 301 500         ներառյալ ԱԱՀ «ԿԱՍԿԱԴ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ-ի գլխավոր մուտքի պահակակետի տանիքի նորոգման   աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԱԽ-16 6/28/2024 04.07.2024 5 530 131           ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր Նոր Հաճն համայնքի Արգել բնակավայ-րում գտնվող «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության տանիքի նորոգման աշխատանքների կատարման  2024-ԳՏՏ/ԱԽ-17 6/28/2024 04.07.2024 8 595 284           ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի մալուխային կամրջի ծածկի  նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԱԽ-18 7/4/2024 08.07.2024 5 382 088           ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր մատակարարման 2024-ԳՄՎ-07 7/8/2024 11.07.2024 2 310 000         ներառյալ ԱԱՀ «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
8 Պայմանագիր ավտոպահեստամասերի մատակարարման 2024-ՏՎ-02 7/9/2024 12.07.2024 ≤ 5 000 000       Ա/Ձ Արմեն Եղիազարյան
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ