× Մաքրել բոլորը
Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ Ընկերության գույքի ապահովագրության համար
ծածկագիր՝ 2-Ապահով-2021-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2021-12-14

ավարտի օր` 2021-12-21

Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ Ընկերության կարիքների համար գույքի (այդ թվում անավարտ շինարարության օբյեկտների) և համաքաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն ծառայությունների մատուցում:

Առաջարկի բաց հարցում
2021թ. դեկտեմբերին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-12-01

ավարտի օր` 2022-12-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր առուվաճառքի (ռելսեր) ԱԽ-21 11/26/2021 12/02/2021 «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 1 470 000 ներառյալ ԱԱՀ
2 Համաձայնագիր №1 ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-09/01-ԱԽ 11/29/2021 12/02/2021 «ԷԼ-ՏԵԽ» ՍՊԸ 1 027 576.8 ներառյալ ԱԱՀ
3 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԱԽ-22 12/6/2021 12/10/2021 «Գեոգրաֆ» ՍՊԸ 5 800 000  ներառյալ ԱԱՀ

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. նոյեմբերին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-11-01

ավարտի օր` 2022-11-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր №30 (կրնկակալի սեգմենտներ) ԳԲ-43 11/9/2021 11/10/2021 1 549 600 ՌԴ ռուբլի առանց ԱԱՀ «Էներգոզապչաստ»  ՉՓԳ ԲԸ
2 Կապալի պայմանագիր (շրջանակային) ԳԲ-44 11/12/2021 11/15/2021 15 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրա-կայանի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-16 11/15/2021 11/15/2021 25 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 1 և 3 դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-17 11/15/2021 11/15/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման  ԱԽ-18 11/15/2021 11/15/2021 30 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի ՕԿՋ-ի մուտքի բարեկարգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-19 11/23/2021 11/24/2021 2 901 458,    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր ավտոպահեստամասերի մատակարարման ԱՍ-06 11/23/2021 11/24/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ Ա/Ձ Արա Կոլյայի Ստեփանյան
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման ԱԽ-20 11/22/2021 11/24/2021 30 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
9 Կապալի պայմանագիր ԳԲ-45 11/23/2021 11/24/2021 7 100 000 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 1 հիդրոագրեգատի բանվորական անիվի հեղույս մանեկների պատրաստման աշխատանքների կատարման ԳԲ-46 11/23/2021 11/24/2021 9 600 000,    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. հոկտեմբերին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-10-01

ավարտի օր` 2022-10-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1

Կապալի պայմանագիր

ԱԽ-14 10/4/2021 10/6/2021 3 983 532
 ներառյալ ԱԱՀ
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
2 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԱԽ-15 10/4/2021 10/6/2021 31 574 159 
ներառյալ ԱԱՀ
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
3 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-41 10/4/2021 10/6/2021 39 981 894.49 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

4 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանում ապամոնտաժված սարքավորումների գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-42 10/4/2021 10/6/2021 9 600 000 
ներառյալ ԱԱՀ
«Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
5 Պայմանագիր ծառայությունների մատուցման      ԾՄՊ-134 ՍՄ-02 10/29/2021 10/29/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ավանգարդ մոթորս» ՍՊԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-09-01

ավարտի օր` 2022-09-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարմանև տեղադրման ԱՊ-04 03.09.2021 04.09.2021 5 700 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՊԱՏՐԱՍ» ՓԲԸ  

2

«ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի հենապատի հիմքերի քայքայված մասի

վերականգնման աշխատանքների կատարման

ԱԽ-11 14.09.2021թ 14.09.2021թ 16 174 377 (ներառյալ ԱԱՀ) «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
3 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի արագահոսի և հավասարիչ աշտարակի տարածքում գտնվող
վթարային ջրթափ ջրանցքի նորոգման աշխատանքների կատարման
ԱԽ-12 14.09.2021թ 14.09.2021թ 8 572 386 (ներառյալ ԱԱՀ) «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

4

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի պատվարային հանգույցի փայտյա  շինությունների նորոգման և

պահակակետի շինության հարդարման աշխատանքների կատարման

ԱԽ-13 14.09.2021թ 14.09.2021թ 3 470 553 (ներառյալ ԱԱՀ) «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ  
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արզնի հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-36 9/28/2021 9/29/2021 41 983 367.13 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
6 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-37 9/28/2021 9/29/2021 35 125 345.52 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
7 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրա-կայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-38 9/28/2021 9/29/2021 19 999 189.53 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
8 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի գնդային փականի և կից դետալների (հիդրոէլեկտրակայանում) վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-39 9/28/2021 9/29/2021 18 574 093.30 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
9 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի № 5 հիդրոագրեգատի սկավառակային փականի և կից դետալների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-40 9/29/2021 9/30/2021 30 729 264.14 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-08-01

ավարտի օր` 2022-08-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Համաձայնագիր (ծառայությունների ակտիվացման ակտ)   8/6/2021 8/7/2021 4 267 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-05 8/12/2021 8/13/2021 13 826 734    ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
3 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-06 8/12/2021 8/13/2021 16 091 628    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-07 8/17/2021 8/18/2021 1 674 764       ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ
5 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-08 8/17/2021 8/19/2021 23 603 781 ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրա-կայանի ճնշումային խցի տարածքում գտնվող վար-չական շենքի և ՕԿՋ-ի մեխանիզմների շինություն-ների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-09 8/17/2021 8/18/2021 12 183 129     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Կապալի պայմանագիր ԱԽ-10 8/18/2021 8/19/2021 28 529 717     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 2 հիդրոագրեգատի 24 թիակների վերականգնման աշխատանքների կատարման ԳԲ-31 8/23/2021 8/24/2021 47 940 668.35  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի պարապ ջրթափի նորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-32 8/23/2021 8/24/2021 29 144 409.04  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի ռոտորի բևեռների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ԳԲ-33 8/23/2021 8/24/2021 59 816 260.36  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 Պայմանագիր միջգալարային մեկուսիչ նյութերի մատակարարման ԳԲ-34 8/24/2021 8/25/2021 13 006 678.8  ներառյալ ԱԱՀ «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ
12 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման ՄՊ-04 8/31/2021 8/31/2021 ≤ 20 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՕՍՏԻՆԱՏՈ» ՍՊԸ
13 Պայմանագիր բանվորական կոշիկների մատակարարման ՄՊ-03 8/31/2021 8/31/2021 376 250 ՌԴ ռուբլի, առանց ԱԱՀ «Հերմես-19» ՍՊԸ

 

Կնքված պայմանագիր
2021թ. հուլիսին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-07-01

ավարտի օր` 2022-07-01

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման   ՄՊ-02 7/19/2021 7/20/2021 1 432 000 «ՍԱՄ ԼԻ ՇԱՄ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. հունիսին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-06-01

ավարտի օր` 2022-06-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-25 6/1/2021 6/2/2021 1 536 300 «ՊՐՈՄԷՔՍՊԵՐՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԳԲ-27 6/9/2021 6/10/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՊՈԺՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր յուղի մատակարարման ԳԲ-29 6/25/2021 6/28/2021 41 331 000 «ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. մայիսին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-05-01

ավարտի օր` 2022-05-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Պայմանագիր կահույքի մատակարարման ԳՀ-05 05/05/2021 05/7/2021 7,000,000 «Տ-Ինդասթրի» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման ԳՀ-06 5/6/2021 5/7/2021 5 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ» ՍՊԸ
3 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի ԱՍ-05 5/7/2021 5/7/2021 25 555 555 Վահան Վարդգեսի Մարտիրոսյան
4 Պայմանագիր արտահագուստի մատակարարման ՄՊ-01 5/10/2021 5/11/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Տաշիր-կար» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր ցեմենտի մատակարարման ԱԽ-01 5/10/2021 5/11/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Վենի Մարկետինգ» ՍՊԸ
6 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման ԱԽ-02 5/18/2021 5/20/2021 6 800 000 «Գեոգրաֆ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր Արզնի ՀԷԿ-ի տարածքում գտնվող ժայռերից վտանգավոր քարաթափման պաշտպանիչ ցանցի մաքրման, լրացուցիչ ցանցապատման և վերանորոգման աշխատանքների կատարման ԱԽ-03 5/27/2021 5/27/2021 1 685 290 Ա/Ձ Միքայել Բադալյան
Կնքված պայմանագիր
2021թ. ապրիլին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-04-01

ավարտի օր` 2022-04-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Սարքավորումների մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-19 06.04.2021 08.04.2021 17,280,000 «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-03 19.04.2021 20.04.2021 1,580,000 Ա/Ձ Համլետ Աթոյան
3 Առուվաճառքի պայմանագիր ԳՀ-04 20.04.2021 20.04.2021 4,200,000 «ՀԵՐՄԱՆ» ՍՊԸ
4 Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր ԳԲ-21   27.04.2021  29.04.2021 3,900,000 Ա/Ձ Մխիթար Մատինյան
5 «ՄԷԿ» ՓԲԸ հիդրոէլեկտրակայաններում կամրջակային կռունկների վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-22 27.04.2021 29.04.2021 20,000,000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. մարտին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-03-31

ավարտի օր` 2022-03-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվը Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-04 03/03/2021 04/02/2021 12,000€ "VAPTECH" ՍՊԸ
2 Առողջության կամավոր ապահովագրության պայմանագիր ԳԽ-01 10/03/2021 11/03/2021 38,325,000դր "Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
3 «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի №1 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-06 18/03/2021 19/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի №2 տուրբինի արագության կարգավորիչի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-07 18/03/2021 19/03/2021 732,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 1 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-08 18/03/2021

19/03/2021

1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի № 2 ուժային տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-09 18/03/2021 19/03/2021 1,860,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի յուղաճնշումային սարքավորումների (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-10 18/03/2021 19/03/2021 996,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի № 4 հիդրոագրեգատի ստատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-11 18/03/2021 19/03/2021 2,700,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-12 18/03/2021 19/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծման և փոխարինման համար անհրաժեշտ 63ՄՎԱ եռաֆազ տրանսֆորմատորի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-13 18/03/2021 19/03/2021 1,380,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-14 18/03/2021 19/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
12 «Արզնի» հիդրոէլեկտրակայանի №1 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման նախագծի պատրաստման և նոր նույնատիպ տրանսֆորմատրի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-15 18/03/2021 19/03/2021 1,020,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
13 «Քանաքեռ» հիդրոէլեկտրակայանի № 3 հիդրոագրեգատի գրգռման համակարգի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-16 18/03/2021 19/03/2021 600,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
14 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի Ախպարայի ջրամբարի համար նոր հողածուծ մեքենայի գնման, առաքման, մոնտաժման (փոխարինման) աշխատանքներ ԳԲ-17 18/03/2021 19/03/2021 828,000,000դր «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
15 «Արգել» հիդրոէլեկտրակայանի №2 հիդրոագրեգատի պաշտպանության, ավտոմատիկայի և կառավարման համակարգերի փոխարինում ԳԲ-18 18/03/2021 19/03/2021 360,000,000դր «Ինս Էլեկտրո» ՍՊԸ
16 Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման ՍՄ-01 22/03/2021 23/03/2021 48,000,000դր «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. հունվարին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-01-31

ավարտի օր` 2022-01-31

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրություն ԼԿ-01 11/01/2021 12/01/2021 58,901,400դր «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ
2 Աշխատանքների կատարում (վեբ-կայք) ՊԱ-01 21/01/2021 22/01/2021 1,200,000դր (ներառյալ հարկերը) «Գուրգեն և ընկերներ» ՓԲԸ
Կնքված պայմանագիր
2021թ. փետրվարին կնքված պայմանագրեր
ծածկագիր՝

հայտարարման օր` 2021-02-28

ավարտի օր` 2022-02-28

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)
1 Կապալի պայմանագիր ԳԲ-01 10/02/2021 12/02/2021 15,000,000դր-ը չգերազանցող, ներառյալ հարկերը «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
2 Ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր ՊԱ-03 18/02/2021 19/02/2021 15,000 ԱՄՆ $ Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա
Կնքված պայմանագիր
Տուրբինների կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարում
ծածկագիր՝ 14-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր` 2021-02-17

Արզնի ՀԷԿ-ի թիվ 1-3 տուրբինների վերին և ստորին կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարման առաջարկների բաց հարցում

Առաջարկի բաց հարցում
Սարքավորումների փոխարինման մրցույթ
ծածկագիր՝ 1-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ — 13-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր` 2021-02-17

ՄԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների փոխարինում

Առաջարկի բաց հարցում