× Մաքրել բոլորը
Տուրբինների կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարում
ծածկագիր՝ 14-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր` 2021-02-17

Արզնի ՀԷԿ-ի թիվ 1-3 տուրբինների վերին և ստորին կափարիչների բաղադրիչ մասերի մատակարարման առաջարկների բաց հարցում

Առաջարկի բաց հարցում
Սարքավորումների փոխարինման մրցույթ
ծածկագիր՝ 1-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ — 13-ՏՎևՎ-2021-ՄԷԿ

հայտարարման օր` 2021-02-03

ավարտի օր` 2021-02-17

ՄԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների փոխարինում

Առաջարկի բաց հարցում