Աշխատակիցներ

 

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ ընկերության աշխատակազմը ներառում է 20 կառուցվածքային ստորաբաժանում, որից 7-ը հիդրոէլեկտրակայաններն են։

Ընկերության աշխատողների ընդհանուր թիվը կազմում է 439, որից մասնագիտական են 279, իսկ աջակցող` 160։ Բարձրագույն կրթությամբ աշխատակիցները 154-ն են, որից 72-ը՝ ճարտարագետներ։