Բաժնետիրական կապիտալ

 

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետերը «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազԶԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունն է: 

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության 100% բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում «Տաշիր Կապիտալ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը: