Կարգավորող փաստաթղթեր

 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Էներգետիկայի մասին

ՀՀ Ազգային Ժողով, 2001թ. մարտի 7

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ժամանակավոր առևտրային կանոններ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 2017թ. օգոստոսի 9

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի «Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնները հաստատելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի մասին պայմանագրի (օֆերտա) օրինակելի ձևը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N543Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշումների նախագծեր

e-draft.am 

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սակագները սահմանելու, ՀՀ ՀԾԿՀ 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №512Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2020 թվականի հուլիսի 1-ի №227Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը

2020թ. դեկտեմբերի 12 

Էլեկտրական էներգիա արտադրող ընկերությունների կողմից առաքված էլեկտրական էներգիայի (հզորության) սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը

2001թ. մարտի 7-ին