Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիան