Շահագործման սկիզբը` 1955

Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 928մ

Ճնշումը (h) 36մ

Դրվածքային հզորությունը՝ 5ՄՎտ

Տուրբինները՝ 1 x 5ՄՎտ

Միջին տարեկան արտադրանքը՝ 3.8ԳՎտժ

Դերիվացիոն թունելներ՝ 80մ

Շահագործման ռեժիմը՝ ոչ ոռոգման սեզոններին

 

Երևան-3 ՀԷԿ-ը Սևան-Հրազդան կակսադի վերջին՝ 7-րդ աստիճանն է։ Տեղակայված է Երևան-1 ՀԷԿ-ից հետո՝ Արտաշատի մայր ջրանցքի վրա։