Շահագործման սկիզբը` 1962

Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 974մ

Ճնշումը (h) 85մ

Դրվածքային հզորությունը՝ 44ՄՎտ

Տուրբինները՝ 2 x 22ՄՎտ

Միջին տարեկան արտադրանքը՝ 37.5ԳՎտժ

Դերիվացիոն թունելներ՝ 2,746մ

Շահագործման ռեժիմը՝ ամբողջ տարին

 

Երևան ՀԷԿ 1-ը Սևան-Հրազդան կասկադի վեցերորդ աստիճանն է։ Տեղակայված է Հրազդանի կիրճում, Հրազդան գետի ձախ ափին։

Դերիվացիայի տիպը ճնշումային է։ Հաշվարկային ծախսը 62 խմ/վ է։ Հիդրավլիկ հարվածներից պաշտպանելու համար ճնշման ջրատարի վրա տեղադրված է հավասարիչ աշտարակ։ Ջրատարը վերջնամասում, ըստ տուրբինների թվի, բաժանվում է երկու խողովակների։ 

Երևանի ՀԷԿ-ում 2017-2018 թվականներին ուկրաինական 1960 թվականի Խարկովի տուրբինի գործարանի արտադրության թիվ 1 և 2 22Մվտ հզորության տուրբինները փոխարինվել են նոր F 607/16 25.79 Մվտ հզորության հնդկական Ֆլովել մակնիշի տուրբիններով։ 

Օրական կարգավորման ջրամբարը ունի հետևյալ հիմնական բնութագրերը`

  • ՆԴՄ` 1,053.5մ
  • ՄԾՄ` 1,051.5մ
  • Ընդհանուր տարողությունը 118,000 խմ
  • Էներգաունակությունը` 21,400 կՎտժ