Միջին արտադրանքն ըստ ամիսների (ԳՎտժ)

Սևան ՀԷԿ
Հրազդան ՀԷԿ
Արգել ՀԷԿ
Արզնի ՀԷԿ
Քանաքեռ ՀԷԿ
Երևան-1 ՀԷԿ
Երևան-3 ՀԷԿ

Արտադրությունն ըստ տարիների (ԳՎտժ)

Սևան ՀԷԿ
Հրազդան ՀԷԿ
Արգել ՀԷԿ
Արզնի ՀԷԿ
Քանաքեռ ՀԷԿ
Երևան-1 ՀԷԿ
Երևան-3 ՀԷԿ

Արտադրությունն ըստ ամիսների (կՎտժ)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2021
2022