Քարտուղար-ռեֆերենտի/օգնականի թափուր հաստիք

Աշխատանքի նկարագրություն

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում Քարտուղար-ռեֆերենտի/օգնականի:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ապահովել ղեկավարին հասցեագրված գրությունների և հաղորդագրությունների պատշաճ կարգով ընդունումը, դրանց դասակարգումը, հաշվառումն ու ներկայացումը
 • Ապահովել ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարկանների հիման վրա անհրաժեշտ գրությունների և հաղորդագրությունների պատշաճ կարգով պատրաստումը, հաստատման ներկայացումը, հաշվառումը և հասցեատերերին դրանց առաքումը
 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին, ընդունել էլեկտրոնային և հեռախոսային հաղորդագրություններ
 • Ղեկավարի հանձնարարությամբ պատրաստել հանդիպման օրակարգ, այն ժամանակին տրամադրել մասնակիցներին, կազմակերպել հանդիպումներ, կատարել բովանդակային նշումներ հանդիպումների ժամանակ, կազմել արձանագրություններ և հանդիպման արձանագրությունները ըստ անհրաժեշտության տրամադրել շահագրգիռ անձանց
 • Անհրաժեշտության դեպքում կատարել բանավոր և գրավոր թարգմանություններ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով
 • Ապահովել ընկերության պատասխանատու ստորաբաժանումների և ղեկավարի աշխատանքային հաղորդակցությունը
 • Կազմակերպել ղեկավարի գործուղումները, ապահովել անհրաժեշտ ամրագրումները և մուտքի արտոնագրի ստացումը, տոմսերի ձեռք բերումը և գործուղման հետ կապված կազմակերպչական հարցերի կարգավորումը
 • Ղեկավարի աշխատանքային օրակարգով պայմանավորված, անհրաժեշտության դեպքում, իրականացնել արտաժամյա աշխատանք
 • Ըստ անհրժեշտության աջակցել կազմակերպության անձնակազմին այլ հարցերում

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ և պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Ճկունություն, մի քանի առաջադրանք միաժամանակ կատարելու և ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Արագ ըմբռնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Առաջադրանքները ճիշտ և ժամանակին կատարելու ունակություն
 • MS Office (MS Word, Excel, Power Point, Outlook և Internet) փաթեթի գերազանց իմացություն

Դիմումի ընթացակարգ

 • Մրցույթին մասնակցելու համար նշված պայմաններին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը և կոնտակտային տվյալները office@mek.am էլ. հասցեին` նամակի առարկա (subject) դաշտում նշելով հաստիքի անունը:
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱժԱՄԿԵՏ`
 15-10-2021
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱժԱՄԿԵՏ`
 15-11-2021
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ`
 «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ գլխավոր գրասենյակ